phil_2022

2022 * גאלה, קלאסי במוצ”ש, פילוקלאסיקה * תל אביב * נובמבר 2 * קלאסית קלה / 1

תל-אביב

הפ י ל ה רמ ו נ י ת ה י שר אל י ת בידי ברוניסלב הוברמן 1936 , נוסדה בתרצ"ז להב שנימנהל מוזיקלי: זובין מהטה מנהל מוזיקלי אמריטוס: סר אנדרש שיףאמן הבית: היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן אולם הקוצרטים ע"ש לואי תל-אביב, ירושלים וחיפה: 1 מחלקת המנויים, רח' הוברמן * 3766 / 03-6211777 :' טל 1533-5253695 : פקס 6123401 , ת״א 23500 ' ת' דכתובת למכתבים: www.ipo.co.il אתר האינטרנט של התזמורת: 055-7000232 מסרונים: | info@ipo.co.il דוא"ל: הפילהרמונית הישראלית נתמכת בידי משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות, המחלקה למוזיקה, קרן הפילהרמונית הישראלית, קרן התרבות קנדה-ישראל, ידידי התזמורת בבריטניה, באוסטרליה, בארגנטינה, בברזיל ובצרפת, וכן היא נתמכת ומיוצגת בארה"ב בידי אגודת ידידי התזמורת בארה"ב הפסנתרים מבית סטיינוויי שבהם מנגנים הסולנים הם תרומתם של מר יוסף בוכמן, פרנקפורט ושל גב' קרול שוסלר, ניו יורק מ נ צ ח א ל כ ס נ ד ר ב ל ו ך פ ס נ ת ר ן פ ו ר ת מ ת ן 1 ' ק ו נ צ ר ט למ נ ו י י ם מס תל אביב, היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, אולם הקונצרטים ע"ש לואי 20:00 | ד' בכסלו תשפ"ג | 28.11.22 | ' יום ב | קלאסית קלה בסיוע קרן דיאן ונורמן ברנשטין, וושינגטון די'סי' 2 ' ק ו נ צ ר ט למ נ ו י י ם מס תל אביב, היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, אולם הקונצרטים ע"ש לואי 20:00 | כ"ו בחשוון תשפ"ג | 20.11.22 | ' יום א | אלה ג 20:00 | ב' בכסלו תשפ"ג | 26.11.22 | מוצ"ש | קלאסי במוצ"ש 20:00 | ג' בכסלו תשפ"ג | 27.11.22 | ' יום א | קלאסיקה פילו בסיוע משפחת הנרי ומירטל הירש מניו יורק, לזכר הוריהם האהובים ירושלים, תיאטרון שרובר 20:00 | כ"ז בחשוון תשפ"ג | 21.11.22 | ' יום ב בסיוע ארווינג שניידר ומשפחתו, מידידי התזמורת בארה"ב, לזכרה של הלן שניידר חיפה, אודיטוריום חיפה 20:00 | כ"ט בחשוון תשפ"ג | 23.11.22 | ' יום ד | סידרה א לצערנו נבצר מסר אנדרש שיף להופיע בקונצרטים אלה מסיבות רפואיות אנו מודים לאלכסנדר בלוך ולמתן פורת שנאותו להחליפו

ק ו נ צ ' ר ט ו ב ־ ל ה מ י נ ו ר ל פ ס נ ת ר 5 4 ' ו ל ת ז מ ו ר ת , א ו פ )1 8 5 6 - 1 8 1 0 ( ר ו ב ר ט ש ו מ א ן , חשב שומאן וריאציות אַבֶּג שלו, 1 ' כבר בתקופת אופ על "יצירה לפסנתר ולתזמורת". הרמז הראשון לתארוך היצירה נמצא בהערה של קלרה ביומנה ), כי לרוברט "כבר יש רעיונות 1840 (לקראת סוף חדשים לפנטזיה לפסנתר עם תזמורת, שאותם ובמהלך כל 1840 הוא רוצה לרשום." החל מנובמבר מופיעות הערות ביומן הנישואין שלהם: 1841 שנת "לרוברט יש רצון עז לכתוב קונצ'רטו לפסנתר". רוברט כתב: "עבדתי על הפנטזיה"; "השלמתי את הפנטזיה"; "התחלתי בתזמור"; "ארגנתי את הפנטזיה ב־לה מינור" והערות נוספות. במשך שנים מספר לא נמצא מו"ל לכתב היד של הפנטזיה לפסנתר ולתזמורת בפרק אחד. שומאן התדפק על דלתותיהם של מו"לים לרוב ורק חברת ויסלינג, הופמייסטר, פטרס וברייטקופף הסכימה להוציא את היצירה לאור, תוך הפעלת לחץ על שומאן להלחין לה פרק שני ושלישי. אלה נכתבו .1845 הרבה יותר מאוחר, בקיץ שלושת שלבי העבודה על הפנטזיה ניכרים בכתב היד באמצעות עפרונות ועטים בצבעי דיו שונים והם כוללים שינויים, מחיקות ותוספות, אשר בוצעו לאחר ששני הפרקים הנוספים הושלמו. מביניהם, , הולחן רונדוהפרק השלישי, אשר שמו במקור היה ראשון. הנושאים של שני הפרקים הללו מבוססים על הנושא הראשי של הפרק הראשון ובכך נוצרת מסגרת־על מוזיקלית ליצירה כולה. לפסנתר אלגרו אפטואוזו הביצוע הפרטי הראשון של (שמה הישן של היצירה), 48 ' עם ליווי תזמורתי, אופ היה בחזרה של תזמורת הגוונדהאוס, עם קלרה , לפני השלמת הפרקים 1841 באוגוסט 13- כסולנית, ב הנוספים. ביומן הנישואין כתבה קלרה בהתלהבות: "הפסנתר והתזמורת משתלבים בשלמות... אני 1845 מקווה לנגן זאת בפומבי יום אחד"; וביוני נרשם: "רוברט הלחין פרק אחרון יפה... אני שמחה מאוד משום שמעולם לא חיבר עבורי יצירת בְּרָבוּרָה גדולה." הביצוע הראשון של הקונצ'רטו בשלמותו בדרזדן, עם פרדיננד 1845 בדצמבר 4־ התקיים ב הילר כמנצח וקלרה ליד הפסנתר, וזכה לביקורות אוהדות, בפרט "ההומור הבולט של הפינלה". ניצח פליקס מנדלסון על 1846 בראש השנה של היצירה באולם הגוונדהאוס בלייפציג, שוב עם קלרה כסולנית, והפעם היא התקבלה בקרירות. הקהל, שבאותה עת התרשם והתלהב בעיקר מפסנתרנות טכנית וראוותנית לשמה ומהערצת סולנים ריקנית, לא ידע לקבל בפתיחות את הליריות השופעת והתחכום של הקונצ'רטו מפרי עטו של שומאן. פרנץ ליסט ציין בעוקצנות כי זהו "קונצ'רטו ללא פסנתר". למרות זאת זכה הקונצ'רטו בשנים שלאחר מכן לביצועים נוספים ברחבי אירופה ולהצלחה לא מעטה. גם בערוב ימיו, משהכריעה אותו מחלת הנפש, קישר הקונצ'רטו בין שומאן וקלרה בעבותות אהבה: בבית החולים לחולי נפש , הוא זכר את היצירה 1854־ שבו היה מאושפז ב "שאותה ניגנת כה נפלא". היצירה היתה עמוד התווך ברפרטואר של קלרה והיא הרבתה לנגנה, גם שנים רבות לאחר מות בעלה. קונצ'רטו זה מציג מלאכת מחשבת של מיזוג מושלם דקות 31־ כ אלגרו אפטואוזו אינטרמצו: אנדנטינו גרציוזו אלגרו ויווצ'ה

פופ-אפ בצ'אפל Afternoon Tea שף קונדיטור, מגיש ,אלון שבו המרהיב, עולם של טעמים וצבעים במחווה לשעת התה האנגלית העיתונאי, בהרצאה "תה עם המלכה”, על סודות ארמון ,יניב חלילי המלוכה הבריטי אמן בינלאומי, בסיור אישי מודרך במוזיאון אורי גלר, על ,אורי גלר האוספים האקלקטים ופרטי האמנות היחודיים המוצגים מרחבי העולם , מומחה וויסקי, בסדנת טעימות חווייתית, וויסקי בשילוב עומר גנור היסטוריה של בית המלוכה, על סוגי מזקקות, ייצור, טעמים וניחוחות 03.5162000 לפרטים והזמנות: טל'. lc.tlvlc.reservations@theluxurycollectionhotels.com WWW.THEJAFFAHOTEL.COM , תל-אביב 2 רחוב לואי פסטר A LUXURY COLLECTION HOTEL ההטבה | חנייה ושרות החנייה ללא תוספת תשלום | במחיר מיוחד לאורחים L RAPHAEL טיפולי ספא | סיור היסטורי ברחבי המלון | ארוחת בוקר עשירה בחצר המלון הקסומה | הזמנות יאושרו על בסיס מקום פנוי ובשיקול דעת המלון | מספר המקומות מוגבל | תקפה לחדרים מסוג דלקס ומעלה, למינימום שהייה של שני לילות, בתאריכים המצוינים מעלה טל"ח | המלון רשאי לשנות/ לבטל את התוכנית בכל עת | המלון אינו כשר | השתתפות בתוכנית תתאפשר לאורחי המלון בלבד | תשלום מקדמה יגבה במעמד ההזמנה THE CROWN 22 דצמבר 8-10.12.22 סופ"ש מלכותי של תרבות וטעמים ביפו הקסומה. מלון במעטפת יוקרה עכשווית 19- , פאר מהמאה ה The Jaffa מציע חוויה ייחודית של עיצוב מרהיב ואירוח יוקרתי מסוגנן ביעד מרתק ונחשק

במלוא מובן המילה: הוא משלב משמעת עם כללי משחק חופשי וכן מהלכים לוגיים עם חשיבה בעלת דמיון פואטי מפותח, אשר אף לרגע לא מאבד את המסגרת. תפקידי הסולן והתזמורת משולבים כאן בשותפות מוזיקלית מלאה, המאפשרת לפסנתרן להפגין נגינה וירטואוזית מבלי לגלוש לריקנות ולתפלות חסרות טעם. שומאן התייחס אל היצירה כאל "פשרה בין סימפוניה, קונצ'רטו וסונטה רחבת־ יריעה". המסגרת המיבנית החיצונית של הפרק הראשון היא של סונטה־אלגרו: מופיעות בו חטיבות התצוגה, הפיתוח והחזרה, אולם בתוכן שומאן נוטל לעצמו חופש יחסי התואם את אופיו המקורי של הפרק, אשר נבנה כפנטזיה, כיאה לרומנטיקן בכל רמ"ח אבריו. המבוא לפרק שייך לפסנתר עם כניסה מרשימה שלו: מעין הצהרת נוכחות וחשיבות, בסידרה של אקורדים כרומטים בירידה, המנוגנים .) פורטהבמיקצב כמו־מנוקד ובעוצמה רבה ( למבוא זה יש חשיבות רבה בהמשך הפרק, והוא הופך למרכיב מרכזי ביותר משום שהוא מופיע מאוחר יותר בחטיבת הפיתוח בצורה מפותחת ומרשימה ביותר וכך גם בתחילת חטיבת החזרה. הנושא הראשון לאחר המבוא, בעל אופי לירי, שירתי מאוד ועתיר הבעה, מוצג בידי התזמורת ומיד אחריו משמיע הפסנתר את גירסתו לנושא זה. כך גם בהמשך הפרק, כאילו אין לו, לפסנתר, סבלנות להמתין לתורו על מנת להציג את גירסתו המפותחת של כל נושא המוצג בידי התזמורת. שיאו של הפרק מופיע בתחילת חטיבת החזרה, בדו־ שיח בין הפסנתר והתזמורת, המודגש בדינמיקה חזקה על האקורדים הגבוהים ביותר. הקדנצה היחידה שכתב שומאן בקונצ'רטו זה, אולי על מנת למנוע אפשרות של אילתור פסנתרני ראוותני לשמו, שאותו תעב, מפתיעה בפשטותה לעומת התפקיד הווירטואוזי של הפסנתר לאורך הפרק. היא נשמעת יותר כחלק מתוך סונטה לפסנתר ובאופייה היא מהווה יותר מעין אתנח הבעתי לירי ולאו דווקא הפגנת וירטואוזיות כמקובל. הפרק (סיומת) ארוכה יחסית המציגה קודהמסתיים ב את תמצית הפרק, ובמהלכה הפסנתר הוא חלק מן התזמורת ללא תפקיד סולני; תפקידו מסתכם כאן בעיקר בליווי ובמתן צבע. - מעידה על אינטרמצוכותרתו של הפרק השני – אופיו: מעין פרק ביניים איטי ורגוע אחרי הפרק הארוך שקדם לו, שיר רומנטי במיבנה של א־ב־א. הפרק נפתח בדו־שיח לירי בין הפסנתר והתזמורת, עם מוטיב בן ארבעה צלילים המבוסס על הנושא הראשון של הפרק הפותח. מוטיב זה מופיע שוב לקראת סוף הפרק ומוביל הישר אל הפרק המסיים, ללא הפסקה ביניהם, כשחטיבת הפיתוח האמצעית לירית ומאופקת יותר ונתונה בצורה בולטת ויוצאת דופן בידי כלי הקשת הנמוכים. פרק הסיום כתוב אף הוא במיבנה סונטה־אלגרו אולם לעומת הפרק הראשון, המבוסס בעיקר על המוטיב מן הנושא העיקרי, בפרק זה נותן שומאן דרור לדמיונו ומציג סידרה של נושאים שונים נפלא פוגטובתצוגה. חטיבת הפיתוח נפתחת ב בכלי הקשת, המתחלף שוב בנושא חדש. הפרק ארוכה ורגועה, כהמשך מבריק קודהמסתיים ב וישיר לחטיבת הפיתוח ובאווירה קלילה יותר לקראת הסיום. הקונצ'רטו לפסנתר מאת שומאן הוא מהפכני בעיקר בשל הנושא הראשון של הפרק הפותח, שהיה אתגר למוזיקאי תקופתו בשל הליריות השופעת שלו, לעומת הקונצ'רטי אשר בדרך כלל נכתבו בעיקר על מנת להפגין את כישוריו הווירטואוזיים של הסולן, ותוך כדי כך הזניחו את תפקיד התזמורת. את השקפת עולמו בנוגע ליחסי סולן־תזמורת הביע המלחין שנים מספר קודם לכתיבת היצירה, באחד המאמרים שלו לעיתון המוזיקלי שאותו יסד וערך: "וכך עלינו להמתין להופעתו של הגאון שיראה לנו דרך חדשה ומבריקה יותר, כיצד התזמורת והפסנתר יכולים להשתלב וכיצד הסולן, שבולט ליד המקלדת, יכול לפרוש בפנינו את עושרם של הכלי ושל אמנותו, בעוד שהתזמורת, שתפקידה כבר אינו מסתכם בצפייה מן הצד בלבד, יכולה אף היא לשלב את רבגוניותה במארג של היצירה." צילי רודיק * * * *

חוויות בדרכים: מוסיקה, אמנות וטיולים בניהולה של רוני צפריר לפרטים , רוני צפריר ronizafrir@barak.net.il | 052-8635310 www.caminos .co. i l מרב ברק, נירית בן יוסף ומיכל רוןבהדרכת 1-6.3.2023 ברלין כוכבים בשמי ברלין - מוסיקה, אופרה, היסטוריה ואמנות האופרות "העטלף", "טורנדוט" ו"דפנה", קונצרט תזמורת שוויץ ביצירות מאת בטהובן וצ'ייקובסקי. ד"ר אסנת גולדפרב ארזואןבהדרכת 15-20.3.2023 מילאנו חגיגה בתיאטרון הלה סקאלה במילאנו - מוסיקה, אמנות ואופנה האופרה "לה בוהם" הבלט שודד הים ורסיטל בביצוע אנה נטרבקו ואלנה בשקירובה. מרב ברק ויוליק גורביץ בהדרכת 7-13.4.2023 אמסטרדם אביב בהולנד - אמנות, מוסיקה וטיולים יוהן סבסטיאן באך: מתיאוס פסיון, צ'ייקובסקי: הבלט אגם הברבורים, הנדל: המשיח. מרב ברקבהדרכת 20-24.4.2023 פראג אביב בפראג - אופרה, מוסיקה, אמנות שומאן: האורטוריה "גן העדן והפרי" מוצרט: האופרה דון ג'ובאני והאופרה כך עושות כולן. ד"ר אסנת גולדפרב-ארזואןבהדרכת 4-10.5.2023 המבורג הפסטיבל הבינלאומי של המבורג יוג'ה ואנג, האופרה נורמה, בראמס: ארבע הסימפוניות בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר לגרדינר והביטלס בהמבורג. 80 - לברהמס ו 190 בחגיגות יום הולדת רוני צפריר בהדרכת 1-8.6.2023 באד צורצך מוסיקה, טיולים ונופש באתר הספא באד - צורצך בשוויץ קונצרטים בנגינת תזמורת טונהלה מציריך והאופרה "דון פסקואלה" ד"ר אסנת גולדפרב-ארזואןבהדרכת 3-10.7.2023 איטליה אופרה ובלט במילאנו ואופרות בפסטיבל הקיץ של ורונה הבלט "רומיאו ויוליה" והאופרה "מקבת" בתיאטרון הלה סקאלה והאופרות "ריגולטו" ו"לה טרוויטה" בפסטיבל הקיץ הגדול של ורונה. רוני ינובסקי בהדרכת 14-21.8.2023 פסטיבל לוצרן ניצוצות מוסיקליים בפסטיבל המוסיקה היוקרתי בלוצרן מיטב המבצעים והתזמורות הגדולות בתכנית מוסיקלית מרתקת וטיולים בנופי שוויץ הירוקים. ליזה ברעם - בן משה בהדרכת גיאורגיה ספטמבר פסטיבל המוסיקה בציננדלי ביקורים בטיבליסי בנופי גיאורגיה וקונצרטים בפסטיבל.

)1 8 9 7 - 1 8 3 3 ( י ו ה נ ס ב ר ה מס 6 8 ' ב ־ ד ו מ י נ ו ר , א ו פ 1 ' ס י מפ ו נ י ה מס און פוקו סוסטנוטו - אלגרו אנדנטה סוסטנוטו און פוקו אלגרטו א גרציוזו אדג'ו - אלגרו נון טרופו מא קון בריו ברהמס נחשב בילדותו לילד־פלא, אך הוא לא הופיע באולמות יוקרתיים ובטרקלינים מפוארים אלא נאלץ לעזור בפרנסת משפחתו בנגינה כפסנתרן במסבאות ובבתי מרזח ברובע המספנות של המבורג, לא הרחק מהסימטה הדלה שבה נולד בדירה צנועה ופשוטה, וגדל בתנאים של עוני ומחסור. ברהמס בקושי למד בבית הספר ואת השכלתו המקיפה והמרשימה רכש בעיקר בכוחות עצמו. אולם, הוא מעולם לא התכחש לילדותו ולמוצאו הצנועים והיה גא במשפחתו, שהעניקה לו רוב אהבה ואושר למרות המצוקה הכלכלית. אין ספק שניסיונות הילדות וימי הנעורים, וההתמודדות עם הגורל ותלאות החיים השפיעו על ברהמס ועל יצירתו כל חייו. מטבעו היה ענו, נדיב ואנושי, אולם גם שנון ועוקצני למדי ולעיתים חסר סבלנות כלפי יהירות ואטימות שגילו אנשים בסביבתו. הוא הסתייג מטקסים וממעמדי ראווה וסייע בכל מאודו למוזיקאים שאותם החשיב, ובראשם המלחין אנטונין דבוז'ק, וכן תרם בנדיבות למטרות צדקה. ברהמס השקיע עמל רב בכתיבת הסימפוניה הראשונה שלו. הלחנתה ארכה, כפי שסיפר בעצמו, כעשרים שנה עד לסיומה, לאחר "חבלי לידה" קשים , כאשר היה בן ארבעים ושלוש. הוא לא 1876 בסתיו הותיר טיוטות ורישומים, ולכן אין לדעת מה היו לבטיו ושיקוליו בתהליך ההלחנה. בביצועי הבכורה של הסימפוניה באנגליה, בקיימברידג' ובלונדון, , על פי כתב 1877 בניצוחו של יוזף יואכים, במארס היד שנתן ברהמס כשי לאוניברסיטת קיימברידג', , בגירסה שונה אנדנטה סוסטנוטונוגן הפרק השני, במקצת מהגירסה הסופית המוּכּרת כיום. אולם ברהמס פסל את הגירסה שנוגנה באנגליה. הוא גם סרב בעקביות לשוחח על יצירותיו ולהסבירן. למישנה הזהירות וללבטים בכתיבת הסימפוניה היו כמה סיבות אפשריות: בראש ובראשונה - יראת הכבוד, שגבלה בחרדת קודש, שרחש כלפי הסימפוניות והרביעיות לכלי קשת מאת בטהובן. נוספו לכך השאיפה לשלמות, תחושת האחריות, כושר השיפוט והביקורת העצמית - תכונות אופייניות באישיותו. "אין לך מושג כיצד זה לשמוע תמיד את הענק צועד מאחוריך", אמר למנצח הרמן לוי. אכן, אין ספק שברהמס ראה לנגד עיניו את דמותו של בטהובן כמופת האידיאלי ביצירת סימפוניות מופלאות ומושלמות. ברהמס, שכבר זכה למוניטין כמלחין, התלבט, שינה ותיקן מחשש להשוואה ישירה עם בטהובן. נגינת הבכורה של 1876 בנובמבר 4־ הסימפוניה הראשונה היתה ב בקרלסרוהה, בניצוח אוטו דסוף. הביצוע הראשון בדצמבר באותה שנה. ברהמס לא 17־ בווינה היה ב איכזב את מוקיריו, הוא הצדיק את הציפיות והוכיח שליטה מוחלטת בהלחנה סימפונית. לאחר ביצוע הבכורה היו שכינו את הסימפוניה "העשירית של בטהובן". ברהמס, כמובן, ראה בכינוי זה מחמאה ראויה לשמה. המנצח הדגול הנס פון בילוב הצהיר: "כעת יש לנו את שלושת ה־ב' הגדולים: באך, בטהובן וברהמס." מתנגדיו של ברהמס בזמנו (רובם חסידים קנאים של ריכרד וגנר) טענו שהוא מסורבל, נעדר כושר המצאה, שמרן, חושש לקחת סיכונים. הם לא השכילו להבין אז שגדולתו של ברהמס היא דווקא בכושר ההמצאה, בדמיון וביכולת הנדירה לפתח את האפשרויות הגלומות בנושאים וברעיונות מוזיקליים בסיסיים. הוא ממצה במלאכת מחשבת את הסגולות דקות 45־ כ

הטמונות במוטיבים פשוטים לכאורה, המשמשים כנקודות מוצא להתפתחות העתידה. הוא מעצב את יצירתו בחזון, בחום אנושי, בחילופי סולמות נועזים ובהרמוניות משתנות ומקוריות וכן ברגישות רבה למיבנה ולאדריכלות המוזיקלית. התזמורת הסימפונית שלו היא במתכונת הקלאסית המקובלת אצל מוצרט, בטהובן, שוברט ובעקבותיהם שומאן ומנדלסון. אולם באמצעותה הוא משכיל להמריא לפסגות הרמות ביותר. המלחין והתאורטיקן ארנולד שנברג, מחשובי המחדשים ומפלסי־הדרך במוזיקה של המאה העשרים, העיד על עצמו שהושפע מברהמס ולמד הרבה מהמוזיקה שלו ומרעיונותיו החדשניים. לדעתו, ברהמס הוא ממשיך נאמן של המסורת והסיגנון הקלאסיים ובו בזמן הרפתקן רומנטי. אין הוא מחקה את המלחינים שקדמו לו אלא משלים אותם. ביצירותיו של ברהמס אנו עדים לשילוב נדיר של השראה עם מומחיות בהלחנה, הבעה רומנטית עם תבונה קלאסית. ראוי לזכור כי כאשר סיים את הלחנת הסימפוניה כבר היה מלחין נודע לתהילה ונחשב על ידי רבים לאחד מגדולי המלחינים בזכות הישגיו. בדומה למורו הדגול וידידו הנאמן, המלחין רוברט שומאן, שעודד אותו ותמך בו בהתלהבות בצעירותו, הלחין ברהמס ארבע סימפוניות, בצורה ובמיבנה המקובלים של סימפוניה. אלא שברהמס העניק לסימפוניות ממדים, תוכן והבעה כמעט חסרי תקדים. כבר במבוא הטרגי הסוחף בעוצמתו, במהירות עצורה, עם פעימות התוף הקצובות כהלמות הלב, אפשר להבחין בהשפעת בטהובן ובו בזמן בתופעה חדשה. הפרק הראשון הרואי באופיו, כהתמודדות איתנים. הוא מתפתח מן המבוא, שבו מוצגים רעיונות ראשונים, מעין נבטים מוזיקליים, המבשרים כי לפנינו סימפוניה המבטאת את יחסו הרציני של המלחין לחיים מלאי הצער, הייסורים והטרגדיות (ברהמס החל בכתיבת הסימפוניה לאחר התמוטטותו הנפשית ומותו בטרם עת של רוברט שומאן, שאליו היה כה קשור). הפרק, המתפתח באנרגיה דרמטית אדירה, מסתיים בגירסה מקוצרת של המבוא. הדרמה הסוערת של הפרק הראשון מתחלפת בפרק האיטי בהלך רוח פיוטי, באווירה עצוּרה של נוקטורן נוּגה ב־מי מג'ור. התזמור שקוף ובהיר, עם קטעי סולו משמעותיים לאבוב ולאחר מכן לכינור, המזמר בטונים הגבוהים. גם לקלרנית נמסר תפקיד בולט. ב־לה במול מג'ור, סקרצוהפרק השלישי, מעין מציג חידוש בעיקר בתזמור חינני, מעודן ועתיר נלהבת, מפתיעה וסוערת, טריודמיון עם חטיבת המזכירה באופיה את הפרק הראשון. פרק הסיום, הארוך והססגוני בפרקי הסימפוניה, מעיד על הזדהות עמוקה עם בטהובן בסימפוניה החמישית. הוא נפתח במבוא קודר, גדוש במתח ובאי שקט, עד להתפרצות רגשות זועמת, שבשיאה הדרמטי בוקעת תרועת הקרן הזוהרת ב־דו מג'ור (ובעקבותיה החליל), תרועה רמה, המפציעה ומפזרת את הערפילים והצללים האפלים. כאן מצטרפים בפעם הראשונה גם הטרומבונים בחגיגיות חמורת־סבר, באופי של כורל. הנושא הראשי בפרק, בסיגנון של מזמור, בכלי קשת ולאחר מכן בכלי אודה הנשיפה, מזכיר בתיבות אחדות את נעימת ה בפרק הסיום של הסימפוניה התשיעית לשמחה מאת בטהובן. אין ספק, הרמז והדמיון לנושא של בטהובן היו עבור ברהמס גילוי טבעי ומובן מאליו. הפרק מתעלה לצהלת ניצחון כבירה, שבה חוזרים בעוצמה מוגברת הצלילים החגיגיים והמסתוריים שנשמעו בראשית הפרק בכלי הנשיפה ממתכת, ובראשם הטרומבונים. בדומה לבטהובן, הייסורים והמאבק ההרואי הופכים לחדווה מושלמת. ישראל דליות * * * *

יצירה תל אביבית במיטבה מנצחת על מבחר פרויקטים חדשים למגורים, BROSH קבוצת במיקומים קלאסיים בת"א שאסור לפספס. 2-4 לואי מרשל חד' ומגוון פנטהאוזים 4- ו 3 , דירות גן בקרבת פארק הירקון 34-36 בלוך חד' ומגוון פנטהאוזים 4- ו 3 דירת סמוך לכיכר רבין הדמיה להמחשה בלבד

ח דשו ת ה ת ז מ ו ר ת סיור נובמבר לארה"ב בתחילת חודש נובמבר יצאה הפילהרמונית הישראלית לארה"ב, לסיור הקונצרטים הראשון שלה בחו"ל מזה שלוש שנים והסיור הראשון תחת שרביטו של מנהלה המוזיקלי הנוכחי להב שני. הסיור, שנתמך על ידי אגודת ידידי התזמורת בארה"ב, החל בקליפורניה, בקונצרטים שהתקיימו באולם מק'קאלום בפאלם דזרט, באולם הקונצרטים סגרסטרום בקוסטה מסה ובמרכז יונס וסוראיה נזריאן לאמנויות הבמה בנורת'רידג', לוס אנג'לס. אחרי העדרות בת שלוש שנים מארה"ב וחמש שנים מאזור המפרץ, שמחו הנגנים לשוב ולהופיע הן באולם דייויס בסן פרנציסקו ובאולם הקונצרטים בינג באוניברסיטת סטנפורד. למרבה הצער, מרכז קראוויס לאמנויות הבמה בפאלם ביץ' ומרכז ארשט לאמנויות הבמה במיאמי הודיעו בנובמבר, עקב סופת ההוריקן ניקול 10־ וב 9־ על ביטולם של הקונצרטים שהיו אמורים להתקיים בהם ב שעשתה את דרכה לחופי פלורידה. אי לכך המשיכה התזמורת את מסעה ישירות לקליבלנד, לקונצרט באולם סוורנס, אולם הבית של תזמורת קליבלנד. מאת פאול 1 ' בקונצרטים אלה ניגנה התזמורת שתי תוכניות שונות: הראשונה כללה את הסימפוניה מס בן-חיים ואת הסימפוניה הראשונה של מהלר, והשנייה היתה על טהרת יצירותיו של פרוקופייב ונוגנו בה ("הקלאסית"), סואיטה מתוך הבלט "רומאו ויוליה" והסימפוניה החמישית. 1 ' הסימפוניה מס הסיור נחתם בניו יורק, בקונצרט גאלה שהתקיים באודיטוריום שטרן בקרנגי הול. הכנר גיל שחם היה הסולן בביצוע הקונצ'רטו לכינור מאת צ'ייקובסקי ובחלקו השני של הקונצרט נוגנה הסימפוניה החמישית מאת פרוקופייב. הפילהרמונית הישראלית בנגינת ההימנונים הלאומיים בלוס אנג'לס (צילום: רון אורן)

פרטים וכרטיסים באתר הפסטיבל או בטלפון liturgicalnazareth.co.il *6119 ossamadv. הפסטיבל הליטורגי בנצרת IV ה- Nazareth Liturgical Festival IV مهرجان موسيقىطقوسية الـ 15-18.12.2022 סוף שבוע מוזיקלי קסום באווירת חג המולד של נצרת סיורים | שוק כריסמס | יותר ממאה מוזיקאים בינלאומיים | שלוש כנסיות | שישה קונצרטים ואינספור חוויות והפתעות בחגיגה מוזיקלית שמגשרת בין אנשים ותרבויות | חבילות אירוח מיוחדות תזמורת הגליל בניצוח סלים עבוד אשקר, (גרמניה) וסולני האופרה הישראלית CVH מקהלת אחינועם ניני וגיל דור | קולגיום ווקאלה האנובר (גרמניה) בקונצרט א-קאפלהוגם: פנינים בארוקיות עם | אנסמבל אלדארוויש | מארחים את רביעיית פוליפוני שירים מקראיים | אנסטסיה קלוואן, תמרה נבות ונגני תזמורת הבארוק ירושלים מאת דבוז'אק - סלים עבוד אשקר מארח את דאנה הריש ויאיר פולישוק האורטוריה אליהו מאת מנדלסון

ה ק ו נ צ ר ט ה ב א 3 ' ק ו נ צ ר ט ל מ נ ו י י ם מ ס תל אביב, היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, אולם הקונצרטים ע"ש לואי 20:00 | ט"ז בכסלו תשפ"ג | 10.12.22 | מוצ"ש | גאלה 20:00 | כ"ג בכסלו תשפ"ג | 17.12.22 | מוצ"ש | קלאסי במוצ"ש ירושלים, תיאטרון שרובר 20:00 | י"ז בכסלו תשפ"ג | 11.12.22 | ' יום א חיפה, אודיטוריום חיפה 20:00 | כ' בכסלו תשפ"ג | 14.12.22 | ' יום ד | ' סידרה א קיריל פטרנקו מנצח ברהמס: וריאציות על נושא מאת היידן שנברג: וריאציות לתזמורת 8 ' בטהובן: סימפוניה מס תל אביב, היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, אולם הקונצרטים ע"ש לואי 20:00 | כ"א בכסלו תשפ"ג | 15.12.22 | ' יום ה | פילוקלאסיקה קיריל פטרנקו מנצח יבגני יהודין קלרניתן ברהמס: וריאציות על נושא מאת היידן 2 ' ובר: קונצ'רטו לקלרנית מס 8 ' בטהובן: סימפוניה מס 2 ' ק ו נ צ ר ט ל מ נ ו י י ם מ ס תל אביב, היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, אולם הקונצרטים ע"ש לואי 20:00 | ה' בטבת תשפ"ג | 29.12.22 | ' יום ה | קלאסית קלה להב שני מנצח ניקולאי שפס־זניידר כנר 24 ' , אופ 2 ' לואיז פארנק: פתיחה מס 104 ' היידן: סימפוניה מס ברהמס: קונצ'רטו לכינור

הסידרה הקאמרית 17:00 | ימי שבת אולם צוקר, היכל התרבות ע״ש צ׳רלס ברונפמן, תל אביב .2022 בנובמבר 26־ בסידרה הקאמרית יתקיים ב 2 ' קונצרט מס ישתתפו בו הפסנתרן מתן פורת ונגני התזמורת הכנרת סעידה ברלב, הוויולנית לטם ביידר בן אהרן, הצ'לן קיריל מיכנובסקי, האבובן דודו כרמל, הקלרניתן יבגני יהודין, נגן הבסון דניאל מזעקי ונגן הקרן יואל עבאדי. הם יבצעו את החמישייה ב־מי במול מג'ור ב־פה 5 ' , מאת מוצרט, סונטה מס 452 ' לפסנתר ולכלי נשיפה, ק ("האביב") מאת בטהובן, שלוש 24 ' מג'ור לכינור ולפסנתר, אופ , מאת קלרה 22 ' רומנסות לאבוב (במקור לכינור) ולפסנתר, אופ ב־סול מינור לפסנתר ולכלי קשת, 1 ' שומאן ואת הרביעייה מס , מאת ברהמס. 25 ' אופ לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת המנויים של התזמורת *3766 טלפון התזמורת באינטרנט הנכם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט של www.ipo.co.il התזמורת בכתובת ובדף האוהדים שלנו בפייסבוק, וכמו כן באתר האינטרנט של "מפתח", תוכנית החינוך של www.ipo-kids.org : התזמורת ביה״ס למוזיקה ע״ש בוכמן־מהטה באוניברסיטת תל אביב הפילהרמונית הישראלית ואוניברסיטת תל אביב הקימו את ביה״ס האוניברסיטאי ע״ש יוסף בוכמן וזובין מהטה. בשותפות חסרת תקדים של שני גופים מובילים בתחומם, מכשיר בית הספר דור עתיד למוזיקאים בישראל ופועל לקידומם בארץ ובעולם. ביה״ס, שקם על בסיס האקדמיה למוזיקה הקיימת באוניברסיטה, כולל תוכנית מצוינות, מצטיינים במלגות לימוד 100־ שבה לומדים כ מלאות. נגני הפילהרמונית הראשיים מלמדים בביה״ס וזובין מהטה הוא נשיא הכבוד שלו. הקמת ביה״ס הגבוה למוזיקה התאפשרה בזכות תרמותו הנדיבה של מר יוסף בוכמן, ידיד ותיק של התזמורת הפילהרמונית הישראלית וסגן יו״ר חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב.

אלכסנדר בלוך מנצח אלכסנדר בלוך, יליד צרפת, מונה למנהל המוזיקלי של התזמורת הלאומית של ליל בתחילת עונת הוא היה גם מנצח אורח 2015־21 . בשנים 2016־17 ראשי של התזמורת הסימפונית של דיסלדורף. בין הופעותיו הבולטות בשנים האחרונות ניתן למנות את הופעות הבכורה שלו עם האופרה הממלכתית של בווריה, התזמורת הסימפונית של ברן, התזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין וכן בכורת האופרה "שיעורים באהבה ואלימות" מאת ג'ורג' בנג'מין באופרה של ליון. בעונות קודמות ניצח על תזמורת שוויץ המערבית, תזמורת המרכז לאמנויות ההבמהבבייג'ין, הסימפונית של ונקובר, תזמורת הבי'בי'סי הלאומית של ויילס וסיור קונצרטים בכוויית עם התזמורת הסימפונית של לונדון. כמו כן הופיע כמנצח אורח עם תזמורת הקונצרטחבאו, התזמורת הפילהרמונית של רדיו צרפת, התזמורת הלאומית של איל־דה־פראנס, התזמורת הלאומית של ליון, התזמורת הלאומית של צרפת, התזמורת הקאמרית הסקוטית, התזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול, תזמורת הרדיו הנורווגית, התזמורת הפילהרמונית של אוסלו, התזמורת הקאמרית הלאומית הדנית, התזמורת הקאמרית של לוס אנג'לס, הפילהרמונית של בריסל והפילהרמונית של סאול. על התזמורת הלאומית של ליל ניצח גם בביצועים קונצרטיים של אופרות, בהן "דולי הפנינים" ו"כרמן" מאת ביזה, ועל המיסה מאת ברנשטין. ביצועי אופרה נוספים שלו, אשר זכו לשבחים, הם "שיקוי אהבה" מאת דוניצטי בדויטשה אוֹפּר אַם רַיין ו"טוסקה" מאת פוצ'יני באופרה של ליל. זכייתו בפרס הראשון בתחרות דונטלה פליק לניצוח של התזמורת הסימפונית של לונדון זיכתה אותו בהכרה בינלאומית ובמינוי כעוזר-מנצח בתזמורת הסימפונית של לונדון. זמן קצר לאחר מכן הופיע לראשונה עם תזמורת הקונצרטחבאו, כאשר החליף את מאריס יאנסונס בהתראה קצרת מועד. אלכסנדר בלוך נבחר לאחד " של איגוד זכויות האמנים הצרפתי 2012 מ"כישרונות היה מנצח־עמית 2013־ ו 2012־ ) וב ADAMI( בפסטיבל טנגלווד. כמו כן משך את תשומת ליבם של המנצחים מאריס יאנסונס, שארל דוטואה, פייר ,1985 בולז, ברנרד הייטינק ואסה־פקה סלונן. יליד הוא סיים את לימודי הצ'לו, ההרמוניה והניצוח בטור, באורליאן ובליל. לימים המשיך והשתלם בניצוח ובקומפוזיציה בקונסרבטוריון הלאומי השלים את תואר 2012־ למוזיקה ולמחול בפריז. ב המסטר בניצוח בכיתתו של ז'ולט נאגי ולאחר מכן זכה בדיפלומה ובמלגת סר ג'ון זוקוניס במכללה המלכותית הצפונית למוזיקה. זו הופעתו הראשונה עם הפילהרמונית הישראלית.

מתן פורת פסנתרן הפסנתרן והמלחין הישראלי מתן פורת מנגן בקביעות באולמי הקונצרטים החשובים, בהם קרנגי הול בניו יורק, אודיטוריום הלובר בפריז, ויגמור הול בלונדון, הקונצרטחבאו באמסטרדם והפילהרמוני בברלין. כסולן הופיע עם התזמורת הסימפונית שיקגו, תזמורת הרדיו הלאומית של פולין, הפילהרמונית של הלסינקי, ז׳נווה קאמרטה, סינפוניה ורסוביה, קונצ׳רטו בודפשט, הסינפונייטה של הונג קונג, הקאמרית מינכן והתזמורות הסימפוניות והקאמריות בארץ. הוא עבד עם מנצחים נודעים, לרבות פייר בולז, דניאל בארנבוים, אנדרש קלר, סוזנה מלקי, לודוביק מורלו, פרנסואה קסבייה רוט ואילן וולקוב. הרפרטואר העשיר שלו משתרע מהפרטיטות ווריאציות גולדברג של באך ומכלול הסונטות של שוברט ועד סונטת ״קונקורד״ של אייבס והקונצ'רטו לפסנתר של ליגטי. הקלטותיו זכו בפרסים ובשבחי הביקורת. מתן פורת השתתף בפסטיבלים יוקרתיים, בהם מרלבורו, ורביה, רוויניה, זלצבורג, לה פול ז׳ורנה, לה רוק ד'אנתרון, הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים, לוקנהאוס והשוברטיאדה בהוהנמס. בין השאר ניגן עם רביעיית ארטמיס, רביעיית איזאי, הרביעייה הירושלמית, רביעיית קזלס, רביעיית מודיליאני, רנו וגוטייה קפוסון, עמנואל פאהו ואליסה ויילרשטיין. כמו כן עבד עם הבמאי האגדי פיטר ברוק והופיע בסיורי הופעות של ההפקה של "חליל הקסם" לפסנתר ולשבעה זמרים בבימויו. את אילתורי המוזיקה שלו בהקרנות של סרטים אילמים תאר אלכס רוס במגזין ניו יורקר כ"השג מדהים של מוזיקליות יצירתית." מתן פורת, יליד תל אביב, למד אצל עמנואל קרסובסקי, מריה ז'ואאו פירז' ומאריי פרחיה ואת לימודיו לתואר שני השלים בבית הספר ג‘וליארד בניו יורק. קומפוזיציה למד אצל אנדרה היידו, ראובן סרוסי וג‘ורג‘ בנג‘מין. חתן פרס ראש , יצירותיו 2009 הממשלה לקומפוזיטורים לשנת הוזמנו על ידי אנסמבלים ומבצעים מובילים, בהם התזמורת הסימפונית של ברלין, אנדראס שול, אבי אביטל, דויד גריילסמר, ולדימיר יורובסקי, קים קשקשיאן, מריה ז'ואאו פירז', רביעיית קזלס, רביעיית דובר, אנסמבל ברלין המאוחדת והתזמורת הסימפונית ירושלים. הן כוללות שתי אופרות, ארבע רביעיות לכלי קשת, קונצ׳רטו למנדולינה, רקוויאם וטרילוגיה לשחקן ואנסמבל, המבוססת על סיפורים של קפקא, אורוול ותומאס מאן. זו הופעתו הראשונה עם הפילהרמונית הישראלית.

כינור ראשון דומיטרו פוצ׳יטרי נגן ראשי• כיסא בלנש ויעקב זילברשץ איליה קונובלוב נגן ראשי• ♦ דוד רדזינסקי נגן ראשי• כיסא הפטל תרומת מירה וסטיבן רוס סעידה בר לב מישנה לנגן ראשי בפועל כיסא אסתר וחנוך דרזביץ גנדי גורביץ אדלינה גרודסקי כיסא ג'ואן ואדוארד כהן אנה דולוב אורי ויסנר לוי ילנה טישין כיסא קלייר ואלברט שוסלר ז"ל פולינה יהודין סולומון כיסא סר הארי וליידי יהודית נעם יפה מלגת קולטון שרון כהן כיסא רבקה סקר ועוזי צוקר אלאונורה לוצקי בעילום שם סיון מעיני כיסא מייקל ופלישה קריסטל שי נקש דרורית פלק ניצן קאנטי כיסא רנה ובוב דרייק גלעד ריבקין כיסא נכדיה של סנדי קולינס מרינה שוורץ כינור שני ארי וילאמסון* יבגניה פיקובסקי* כיסא קרן רונלד וג'ו קרול לאודר אמנון פלק*** דניאל אייזנשטד יוקי אישיזקה שמואל גלזר כיסא ויויאן ומיגל ברג אלכסנדר דוברינסקי כיסא אליסון ולאונרד שטרן הדר כהן כיסא רחל וליאון קופלר טומוקו מלכין אסף מעוז כיסא פרנסואז ודויד וינטון אלה ואולין סלטקין מריאנה פובולוצקי כיסא אווה ועזרא מרקוס מריה רוזנבלט כיסא ג'פרי וסוזן זמט אביטל שטיינר טונה אולגה שטרן ויולה מרים הרטמן* כיסא רות וראובן שריפט דמיטרי רטוש* כיסא משפחת מרילין וזיגי ז״ל צירינג אמיר ון דר האל*** יבגניה אורן בעילום שם לטם ביידר בן אהרן ישעיהו גינזבורג יונתן גרטנר כיסא מארק ולידיה לאואר סופיה לבד קלרה נוסוביצקי מתן נוסימוביץ׳ כיסא ג'ון פורטר ולדיסלב קרסנוב ♦ גילי רדיין־שדה כיסא רנה גלימיר הורטיג צ׳לו הרן מלצר* כיסא קרן אננברג ליה חן פרלוב* דמיטרי גולדרמן כיסא רות זיגלר ז"ל יפעת ולטמן לינור כץ כיסא סמדר ודוד כהן קיריל מיכנובסקי כיסא משפחת גרהם אנריקא מלץ כיסא מירתה ופרד שאול גל ניסקה כיסא רינה מאייר פליקס נמירובסקי כיסא קרן לזרוס יעקב קשין כיסא אודרי ומייקל דנגור אורי רון מלגת קולטון באס ברנדן קיין* ניר קומפורטי*** אלכסנדר אוסיפנקו אורי ארבל מישנה לנגן ראשון בפועל כיסא יוסי חכמי נועם מסריק מישנה לנגן ראשון בפועל כיסא אריאל ושלמה מרקל בראד אניס הסינקופטורים של ויינטראוב עמרי וינברגר כיסא פרלה וקרלוס חיניץ אנטונינו טרטוליאנו ♦ דוד סגל נמרוד קלינג נבל יוליה רובינסקי* כיסא טד והדי אורדן ז"ל חליל גי אשד* כיסא רושל ודייויד א' הירש בועז מאירוביץ׳ כיסא אדם, תמרה, ושרונה קרני כהן ליאור איתן כיסא מיכאל ואנג'לה סורקין פיקולו ליאור איתן אבוב ליאור מישל וירוט* דודו כרמל* כיסא משפחת מרילין וזיגי ז״ל צירינג מ נ ה ל מ ו ז י ק ל י ל ה ב ש נ י ה פ י ל ה ר מ ו נ י ת ה י ש ר א ל י ת 2 0 2 2-2 3 תש פ" ג | ח ב ר י ה ת ז מ ו ר ת

דמיטרי מלכין כיסא אנג'לה וריצ'רד קמבר תמר נרקיס-מלצר כיסא מריו א' אדלר קרן אנגלית דמיטרי מלכין קלרנית רון זלקה* יבגני יהודין* רשלי דייוויס כיסא שרלוט ומוריס לוסון יונתן הדס כיסא דניס אספנדי קלרנית־פיקולו רון זלקה יבגני יהודין קלרנית־באס יונתן הדס בסון דניאל מזעקי* עוזי שלו*** גד לדרמן כיסא ביילי ויוחנן גלעד קרול פטרסון כיסא יהודית טאובמן קונטרה־בסון קרול פטרסון קרן ג׳יימס מדיסון קוקס* כיסא ברברה וסטנלי גרין דלית סגל* נגנית ראשונה בפועל כיסא עירית רפפורט וגלן פרי משרת המנהל המוזיקלי - בנדיבות קרן רוזלינד וארתור גילברט זובין מהטה מנהל מוזיקלי אמריטוס: סר אנדרש שיףאמן הבית: אהרון פוגל (יו"ר), אפרים אברמזון, ענת לוין, רבקה סקר, מיכאל צלרמאירדירקטוריון התזמורת: אבי שושני המזכיר הכללי: | יואל עבאדי (יו"ר), מיכל מוסק, יובל שפירא הנהלת התזמורת: שלמה הנדל (יו"ר), יצחק גנוט, רונית בכר, הדר כהן (משקיף), נועם מסריק (משקיף)ועדת ביקורת: כיסא-קנדה של הנגן הראשי • נגן ראשון * נגן ראשון עמית ** מישנה לנגן ראשון *** בחופשה או שבתון ♦ נגן-אורח ■ מנהלת | מועצתהנגנים: ולדיסלבקרסנוב (יו"ר), גי אשד, יונתן גרטנר, שרון כהן, בועז מאירוביץ', מיכלמוסק, אסףמעוז, יואל עבאדי, יובלשפירא מנהלת חשבונות | מנהלת שיווק: יעל ירדני־סלע | מנהל כספים: אלכס זיו | יו"ר האספה: ניר ארז | מפקח: הדר כהן | חבר הנגנים: מיכל באך מנהלי צוות: בגרטחן, צבי | נירהאוריין מנהלתמחלקתמנויים: | מנהלתתוכנית "מפתח": איריתרוב | גזברית: רחלי טימור | ראשית: ענתאלדר נציבת פניות הציבור: | עוזרת למנהלת השיווק: ליז פישר | עוזרת למזכ"ל: איריס אברמוביץ טבת | מנהל מערכות מידע: שלומי טימור | נתנאל עורכת | עוזרתגזברית: אורלי גולן | חשבתשכר: ליאתאוחיון | מנהלתמחלקתשכר: אורלי זביב | עוזרתלמנהלתחברהנגנים: יעל גלזר | רחל לוי | יחסי ציבור: שלום תל אביב | מנהלת הארכיון: אביבית הוכשטטר | מישנה לעורכת התוכנייה: נוגהשלוש, עודד שני דור | אורלי טל התוכנייה: OPEN : עיצוב גרפי | ) (גדי 077-3330775 ' הפקת התוכנייה: רותם פרסום והפקות בע"מ, טל מיכאל סלטקין*** מיכל מוסק כיסא טובה וסמי סגול יואל עבאדי כיסא גלוריה גולדשטיין חגי שלום כיסא ג'ניס אטקינס חצוצרה יגאל מלצר* כיסא ביאנקה וסטיוארט רודן רם אורן** ואקו סהטשווילי ערן ראמי כיסא חנה ורנדי פולנסקי ז"ל יובל שפירא כיסא מישל נאסר טרומבון ניר ארז* טל בן רעי*** כיסא אדוארד לי מיכה דייוויס טרומבון־באס מיכה דייוויס טוּבּה איתי אגמון טימפני דן מושייב* כיסא מרשה ואלן לי זיו שטיין*** כיסא מאריי ס' ז"ל ונטלי כץ כלי־נקישה עמרי בלאו* אלכסנדר נמירובסקי כיסא לינדה ומייקל ג'סלסון איל רפיח זיו שטיין ספרנית ראשית: טל רוקמן מישנה לספרנית ראשית: אכד יזרעאל בתיה פרנקלך מנהל תפעול ובמה: עמית כהן עוזר טכני: דניס רובין נועם פולונסקי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5