Digital Program Smith Gluzman MultiPiano

)1904-1841( אנטונין דבוז'ק כתב דבוז'ק מחזור של 1891-2 בסתיו־חורף שלוש פתיחות, שנועדו במקור להיות מנוגנות ברצף כיצירה אחת, שכותרתה "טבע, חיים, אהבה". שלושתן מבטאות פילוסופיית חיים, את ראיית העולם האישית של המלחין אודות שלושת הכוחות הדומיננטיים בהווייה האנושית. "קרנבל" מייצגת את החיים והיא חוברה בין "בחיק הטבע" לבין "אותלו", המתארות את הטבע ואת האהבה. ביצוע הבכורה בפראג, באפריל בניצוחו של המלחין, היה בקונצרט 1892 הפרידה של דבוז'ק ערב צאתו לארה"ב, ובו נוגנו היצירות בכותרתן המקורית ובמספר קטלוגי ). מאוחר יותר הוקדשה "בחיק 91 ' אחיד (אופ הטבע" לאוניברסיטת קיימברידג' ו"קרנבל" לאוניברסיטה הצ'כית בפראג. דבוז'ק עצמו העיד כי ניתן לראות בפתיחות אלה מוזיקה תוכניתית, ואכן מהותן מגולמת כבר בכותרותיהן: רגשות הנעורים למראה יפי הטבע בדומיית ליל קיץ מתוארים בראשונה מבין השלוש, "בחיק הטבע"; בשנייה, "קרנבל", ניתן ביטוי להמולת החיים ולעליצותם; ובשלישית, "אותלו", מוצגת הטרגיות שבאהבה העולה בלהבות הקנאה. ב"קרנבל" ביקש דבוז'ק לתאר את עולם חוויותיו של הלך בודד, המשוטט בדרכים ונקרה בשעת בין ערביים לעיר בבוהמיה, שברחובותיה שוקק קרנבל סוער. חיש מהר מתמכר האורח להילולה המסחררת שאליה נקלע, כשסביבו זוגות אוהבים וליצנים טרחנים. בחשאי חומק זוג נאהבים אל מחוץ להמון הסואן לשיחה חטופה. עד מהרה משיג אותם ההמון החוגג והעליצות נמשכת עוד ועוד. מכל עבר נשמעים צלצולי כלי הנגינה מתמזגים בצהלות החדווה והצחוק שלוחות הרסן של ההמון, הנותן דרור ליציריו בשירה ובמחולות. היצירה נפתחת בסערה ההולמת את כותרתה. הרף־עין של שלווה משתרר עם הישמע הנושא השני המהורהר. הנעימה הערבה שמנגנים האבוב והקלרינט היא מן היפות שכתב דבוז'ק מעודו. אפיזודה נוגה, המנוגדת כליל לאווירה התוססת שבפתח היצירה, ובה החליל ובעקבותיו כינור סולו משמיעים נעימה פסטורלית ענוגה ) בקרן האנגלית, אוסטינטועל רקע חוזר ונשנה ( מהווה מעין תזכורת להלך הרוח השורר בפתיחה הראשונה שבמחזור, "בחיק הטבע": קריאת הקוקייה בנגינת הקלרינט והקרן האנגלית. אפיזודה זו מהווה חוליה מקשרת בין חטיבת התצוגה שופעת החיים ובין חטיבת הפיתוח בסגנון קונטרפונקטי. חטיבת החזרה משיבה את ההתלהבות והברק של ראשית היצירה, ואלה אינם שוככים עוד עד תומה. דבורית אורן דקות 10־ כ 92 ' הפתיחה "קרנבל" , אופ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5