Digital Program Bychkov

היא מופיעה בצורתה המקורית ואפילו בסולם המקורי ובתחילת הרפריזה מופיע נושא זה (סיומת) קודהבתרועת חצוצרות אדירה. את ה מאפיינים המיקצב והרוח הטובה של מחול כפרי שופע מרץ, המביא את הפרק אל סיומו הנלהב. הפרק השני הוא אחד המקוריים ביותר מבחינה צורנית ביצירה סימפונית של המאה התשע עשרה. מיבנה הפרק, המורכב משני חלקים, נוצר באותה מידה ממירקמו וממיצלולו כמו גם מאמצעים מסורתיים של מלודיה וטונליות. חלקו האחד הססני ונוּגה משהו ואילו השני חגיגי וזורם מעדנות. החלק הראשון אינו מוגדר מבחינה טונלית, מיקצבית והרמונית; נושאו הוא אסופה של קטעים ומירקמו דליל. החטיבה השנייה שונה בתכלית: סולמה יציב, מיקצבה והתחנות ההרמוניות שלה ברורות והמלודיה ארוכה ומתמשכת. זהו סוג נועז ונבואי של עשייה מוזיקלית מבחינה מבנית בידי מלחין שבדרך כלל נחשב לשמרן, כפי שכתב מבקר של הניו יורק טיימס לאחר ביצועה הראשון של : "המוזיקה 1892 במרץ 12־ הסימפוניה בעיר זו ב של הסימפוניה היא בהחלט מודרנית ומספיק מוזרה כדי להתאים לדרישות רוב הקיצונים המודרנים". במקום הסקרצו הצפוי, הפרק השלישי הוא מחול , מחול אוסטרי עממי. הוא לנדלרנינוח בסיגנון ה נפתח באווירה של מלנכוליה מתוקה אולם הופך לנעימה רפה בחטיבת הטריו המרכזית, שמקורה באופרה הקומית של דבוז'ק "האוהבים העיקשים" ). לאחר שובה של חטיבת הסקרצו־לנדלר 1874( מופיעה קודה נמרצת ומהירה יותר, הסוללת את הדרך אל פרק הסיום. החצוצרות מריעות בתחילת הפרק הרביעי, המכיל נושא ווריאציות עם חטיבה אמצעית בעלת אופי של פיתוח. הוריאציה המהירה השנייה שבה ומופיעה בו כמעין אבן דרך: היא מציגה את ה"פיתוח" וכן מופיעה בתחילת הקודה. (נקודה משעשעת למדי הראויה לציון בוריאציה זו: הקרנות, הסוחפות עמן את כלי הנשיפה הנמוכים מעץ, מטפסות אל הרגיסטר הגבוה ביותר שלהן, שבו הן מריעות בטריל נרגש, הנובע מהצלילים העליזים הסובבים אותן). הסימפוניה מסתיימת בצליל מלא בלב התפרצות של עליצות ושמחת חיים שופעת. למרות שבדרך כלל נמצאת סימפוניה זו בצִלה של "מן העולם החדש" הפופולרית, יצירה זו, שהיא טיול בנופיה של בוהמיה, מציגה את מיטב האופטימיות של המאה התשע עשרה בכתיבה הסימפונית. "דבוז'ק שייך לאותם מלחינים נדירים, שבכוח רצונו וללא כל מאמץ יגרום לנעימה לכבוש את אוזנו של המאזין, ותותיר עליו רושם בל יימחה", כתב עליו מבקר המוזיקה . הצהרתו של ברק מתארת 1962 ג'ון בּרק בשנת במדוייק את המאפיינים העיקריים בסימפוניה השמינית מפרי עטו של דבוז'ק. צילי רודיק

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5