Digital Program Bychkov

הפילהרמונית הישראלית בידי ברוניסלב הוברמן 1936 , נוסדה בתרצ"ז להב שנימנהל מוזיקלי: זובין מהטהמנהל מוזיקלי אמריטוס: היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן אולם הקוצרטים ע"ש לואי תל-אביב, ירושלים וחיפה: 1 מחלקת המנויים, רח' הוברמן *3766 / 03-6211777 :' טל 1533-5253695 : פקס 6123401 , ת״א 23500 ' ת' דכתובת למכתבים: www.ipo.co.il אתר האינטרנט של התזמורת: 055-7000232 מסרונים: | info@ipo.co.il דוא"ל: הפילהרמונית הישראלית נתמכת בידי משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות, המחלקה למוזיקה, קרן הפילהרמונית הישראלית, קרן התרבות קנדה-ישראל, ידידי התזמורת בבריטניה, באוסטרליה, בארגנטינה, בברזיל ובצרפת, וכן היא נתמכת ומיוצגת בארה"ב בידי אגודת ידידי התזמורת בארה"ב הפסנתרים מבית סטיינוויי שבהם מנגנים הסולנים הם תרומתם של מר יוסף בוכמן, פרנקפורט ושל גב' קרול שוסלר, ניו יורק מנצח סמיון ביצ'קוב 1 ' קונצרט למנויים מס תל אביב, היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, אולם הקונצרטים ע"ש לואי 19:00 | ט"ו בטבת תשפ"ד | 27.12.23 | ' יום ד | פילוקלאסיקה בסיוע משפחת הנרי ומירטל הירש מניו יורק, לזכר הוריהם האהובים 20:00 | י"ח בטבת תשפ"ד | 30.12.23 | מוצ"ש | קלאסית קלה בסיוע ידידי התזמורת בארה"ב דייויד ופלה שאפל מברוולי הילז, קליפורניה, לזכרו של נכדם ג'ייקוב שאפל ירושלים, תיאטרון שרובר 11:00 | י"ז בטבת תשפ"ד | 29.12.23 | ' יום ו בסיוע ארווינג רוזנבאום, לזכר רעייתו הני חיפה, אודיטוריום חיפה 19:00 | ט"ז בטבת תשפ"ד | 28.12.23 | ' יום ה | קלאסית קלה התזמורת מביעה את הערכתה ותודתה למנצח סמיון ביצ'קוב על כך שתרם לתזמורת את שכרו בהופעותיו עמנו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5