gim_8.23

ת"א 108 תחנה מרכזית חדשה לוינסקי משרד ראשי: 5025002 בית דגן 150 ת.ד 03-6383976 פקס: 03-6383980 טל': 3190500 חיפה, 15128 ת.ד 1 זורע מאיר משרד צפון: 04-8549670 פקס: 04-8549669 טל': 13178 ת.ד 9113101 ת.מרכזית י-ם, 208 רח' יפו משרד ירושלים: 02-6246801 פקס: 02-5304943 טל': ארגון גמלאי אגד www.aga4u.style.co.il מידעון אגד גמלאי 2023 אוגוסט

2 גמלאיות וגמלאים יקרים, אבקש לעדכנכם במצב התביעות המשפטיות העומדות ותלויות: לצערנו הרב אנחנו עוסקים שלא מרצוננו בתביעות משפטיות נגד אגד שהייתה והינה הבית של כולנו. . הפרמיה הממוצעת: 1 כידוע לכולנו הפרמיה הממוצעת מהווה כעשרה אחוזים מגמלתנו. בעקבות הודעת קרן הפס נסיה "עמיתים" בדבר גרעון אקטוארי הקיים בקרן הפרמיה לטענתם, עובדה שלא תאפשר תשלום בגין רכיב זה עד לאחרון הגמלאים. הואיל וכך, הגשנו תביעה נגד "עמיתים" ונגד אגד ולפני מספר ימים התקיים הדיון הסופי בבית הדין הארצי 2015 שהחלה להתברר כבר בשנת לעבודה ואנו תקווה כי בית הדין יקבל את תביעתנו והפרמיה הממוצעת תשולם במלואה. . תביעה נגד אגד בנושא חלוקת הרווחים: 2 סיכום הדיון בבקשת אגד למחיקת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית על הסף התקיים דיון בבקשה לסילוק על הסף שהגישה אגד במסגרת הליך הבקשה 17.07.23 ביום דהן ואח' נ' אגד חברה לתחבורה בע"מ, 18105-12-22 לאישור תובענה כייצוגית, במסגרת ת"צ בפני כב' השופטת יעל מושקוביץ בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. מטעם התובעים נכחו בדיון עוה"ד יוסף בנקל, אמיר פרנקל ואסתר נודלמן אליני. כב' השופטת הגיעה לדיון כשהיא בקיאה בפרטי התיק והפנתה לצדדים מספר שאלות משפס טיות שעלו מכתבי הטענות, ואשר באי-כוח התובעים היו ערים להם, כשהעיקרית שבהן נוגעת ,2006 (א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 3 לזיקת המבקשים ל"נייר ערך". בהתאם לסעיף ניתן להגיש תובענה ייצוגית רק "בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניין שנקבע בהוראת 5 חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית". התביעה בהליך דכאן הגשה מכוח פרט לתוספת השנייה, שקובע כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית "בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך", כאשר "זיקה" מוגדרת כ"בעלות, החזקה, רכישה או מכירה". כב' השופטת ביקשה להבין כיצד מבססים התובעים את עילתם ככזו הנובעת מנייר ערך, עת שנייר הערך הנטען – מניות אגד – אינן מצויות בידיהם. לשאלת כב' השופטת השיב ב"כ התובעים, עוה"ד יוסף בנקל, כי קיימות בענייננו שתי זיקות, האחת, היסטורית, מכוח המניות שהיו בעבר לתובעים ונפדו על ידי האגודה אגב כפייה ולא על פי שוויין הריאלי; והשנייה מכוח הסעד הנתבע – קבלת חלקם של התובעים בנכסי האגודה באמצעות מניות באגד – משום שזו הדרך בה בחרה אגד לחלק את רכוש האגודה בין חבריה. עוד הוסיף עוה"ד בנקל, כי אף לשיטת אגד, אשר מצאה ביטויה בדוח מבקר המדינה, התשלוס דבר היו"ר

3 עדכון תיבת הדואר גמלאי אגד מרכז/דרום 5025002 בית דגן 150 ת.ד 5 שד' מנחם בגין בברכה, שמעון אור, מנכ'ל הארגון 077-3330775 עיצוב, הפקה ורכש מודעות: רותם פרסום והפקות בע"מ. ravit@rotemltd.co.il ארגון גמלאי אגד מודיע כי כל החומר הפרסומי המופיע במידעון זה הינו על אחריות המפרסמים בלבד, לכן אין א.ג.א נוס שאת באחריות כלשהי לטיב/איכות המוצרים. כל טענה או תביעה בגין מוצרים או שירותים אלה תופנה ישירות אל הספק וכי א.ג.א לא יהיה אחראי לכל נזק כאמור לעיל. מים ששילמו חברי אגד עבור מניותיהם באגודה, לצד וויתורים לאורך השנים בשכרם ובזכויות סוציאליות אחרות, היוו מעין הלוואות בעלים אשר הושבו להם עם סיום חברותם בה, על דרך של פדיון המניות. הלוואות הבעלים של התובעים לא הושבו להם במלואם עם פדיון מניותיהם באגודה משום שהן נפדו שלא על פי שוויין הריאלי (בעוד שחברי האגודה במועד הקובע זכו, בנוסף לפדיון מניותיהם, אף לקבלת בעלות במניות החברה). היעדר השבת החזרת הבעלים לתובעים ויתר חברי הקבוצה מעניקה להם מעמד של נושה של החברה. נכון לכתיבת שורות אלה, טרם ניתנה הכרעה בבקשה לסילוק על הסף. ₪ מיליון 500 . בקשת התנגדות לחלוקת 3 ס � מכ ₪ מיליון 500 אגד וקרן קיסטון (החברה שרכשה חלק ממניות אגד) החליטו על חלוקת פי החברה. לאור המלצת היועצים המשפטיים שלנו הגשנו התנגדות לבית המשפט לחלוקת הכספים ואנו ממתינים להחלטת בית המשפט. גם השנה הצענו לגמלאים לקבל שי שערכו גבוה ממחיר תווי החג. למעלה שי ראש השנה: מאלף גמלאים ניצלו את האפשרות ורכשו מתנות. כל מי שלא רכש מתנה יקבל את תווי השי באמצעות המועדון הסניפי. מנהלי המועדונים יודיעו לגמלאים מתי והיכן יחולקו תווי השי. : במידעון החודש תוכלו לעיין בהסדר המוצע ע"י משרדו של אלי ארליך משכנתא הפוכה העוסק "במשכנתא הפוכה". נושא שיכול לעניין ולעזור לגמלאים אשר מעוניינים לשפר את מצבם הכספי. פרטים על ההסדר המוצע ודרכי ההתקשרות בדף ההסבר שבמידעון. ט � החל מחודש ספ ₪ 5 הנהלת הארגון החליטה על העלאת דמי החבר ב-העלאת דמי החבר: לחודש לפי הפרוט הבא: ₪ 45 . כך שדמי החבר יהיו 2023 מבר דמי חבר ₪ 24.5 שי לחג ₪ 12 שחל ₪ 8.5 עמי ארגוב, יו"ר א.ג.א

4 מידע ארצי 2023 טיולי חו"ל כל הטיולים לחו"ל שרשימת המשתתפים אליהם הושלמה, הוסרו מהמידעון. נופשונים שחלק מהמחזורים מלאים, הוסרו אף הם מהמידעון. שייט לשווקי חג המולד בדנובה הזוהרת טיול שייט חורפי וחגיגי בנהר הרומנטי באירופה בתקופה הנהדרת ביותר בשנה. צבעי החורף ושווקי חג מולד מוארים וחמימים בעונת חגי האור העולמית, ילוו אתכם במסע נינוח בין ארבע ארצות, שלוש ערי בירה שלשתיים מהן – וינה ובודפשט – עבר אימפריאלי והווה אריסטוקרטי ואלגנטי. פינות חמד קטנות וגדולות, מגוון שפות, מאכלים ומפגש בלתי אמצעי עם התרבות המגוונת שצמחה לאורך הדנובה. . אורחים שאינם גמלאי אגד 4.9.23- לגמלאי אגד החברים בארגון, תינתן קדימות רישום עד ל יתקבלו רק לאחר מועד זה. * מסע שייט קסום ורומנטי בספינה מפוארת מרווחת ומפנקת MS William Wordsworth 5 ימים) בליווי מדריך מומחה לאזור-מופעים 7 (סה"כ 29.11.2023 חזרה: 23.11.2023 יציאה: והרצאות במהלך השייט! תעריפים לאדם בחדר זוגי: Flexi - € 2,020 | Standard- € 1870 חלון צרפתי מפלס אמצע: B Flexi - € 2,185 | Standard - € 1,985 חלון צרפתי מפלס עליון: A תעריפים לסינגל: B SGL - Flexi - € 2,663 | Standard - € 2,513 A SGL - Flexi - € 2,778 | Standard- € 2,628 .65 פלקסי - תחת חוק הגנת הצרכן אם הנוסע מעל גיל סטנדרט - תחת תנאי הביטול של גורדון המפורטים וינה, בודפשט, ברטיסלבה, מלק, לינץ, וינה.מסלול הטיול/השייט: לילות שייט בתא חיצוני לבחירתכם, אירוח על בסיס 6 טיסות הלוך וחזור לוינה, השייט כולל: פנסיון מלאה (בספינה) ביום הראשון תינתן א. ערב בלבד ובאחרון א. בוקר בלבד. שתייה קלה, יין, ובירות מהמוצע בספינה ללא הגבלה בארוחות הצוהריים והערב. חיבור אינטרנט בספינה. הרצאות ומופעי בידור בספינה, סיורים בעגינות, תשר לנותני השירות WIF I בספינה, אוזניות שמע לכל משתתף/ת.

5 ייפוי כוח מתמשך המהפכה המשפטית לגיל השלישי כתבה פרסומית האם כדאי לצרף את הילדים כשותפים בחשבון הבנק? האם ניתן לפעול במוצרים פנסיוניים והשקעות של אדם אשר לא ערך מראש "ייפוי כוח מתמשך"? לסיכום, מומלץ לנקוט פעולה ויפה שעה אחת קודם. בתמונה: עו"ד אביב סמוכה 054-4498757 מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך צילום: לי כהן לבעלי מוגבלות בניידות נהוג לאפשר את עריכת ייפוי הכוח המתמשך בבית הלקוח עכשיו כשתוחלת החיים עולה ויותר אנשים מגיעים למצב של אי כשירות ויש צורך במינוי לערוך מראש חשוב לכם גמלאי אגדאפוטרופוס, זהו מסמך משפטי המאפשר ייפוי כוח מתמשך. לאדם לקבוע מראש כשהוא כשיר וצלול, את בני משפחתו או קרוביו אשר יוכלו בעתיד לקבל החלטות בענייניו האישיים/רכושיים/רפואיים ביום שבו הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו עקב איש כבר 130,000 היעדר כשירות משפטית. מעל ניצלו את האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך. עו"ד אביב סמוכה, מוסמך משרד המשפטים לערוך "ייפוי כוח מתמשך", עם טיפים ופתרונות אבי הלוי | שמשתלם לכם להכיר לא מדובר בצוואה המתייחסת למצב של חלוקת רכוש לאחר הפטירה, אלא מתן הנחיות מראש למקרה עתידי שיהיה צורך בניהול ענייניו של האדם למקרה שיגיע להיעדר כשירות משפטית (מחלה/תאונה דימנציה). עד כה, הברירה היחידה במקרים כנ"ל, של אי כשירות, הייתה כרוכה בבירוקרטיה והוצאות שכללו, בין היתר, קבלת הסכמת כל בני המשפחה ופתיחת הליך בבימ"ש למינוי אפוטרופוס, פיקוח של האפוטרופוס הכללי, המצריך הגשת דיווחים ודוחות תקופתיים בקשר לפעולות הכספיות שמתבצעות. הפקדת ייפוי הכוח המתמשך מראש, חוסכת את כל אותם הליכים. הפעלת ייפוי הכוח מתבצעת כנגד חו"ד רופא באמצעות ללא צורך האינטרנט (מערכת ההזדהות הממשלתית), בבימ"ש, ללא צורך בעורך-דין וללא תשלום אגרות. בני זוג שותפים בחשבון - לא מה שחשבתם עו"ד סמוכה מספר כי רבים טועים כשהם חושבים שבמידה ובני זוג הם שותפים בחשבון הבנק, או במידה ומצרפים ילד/ים כשותפים בחשבון הבנק הם באופן טבעי יוכלו לבצע פעולות בבנק ולקבל החלטות; רבים גם טועים במחשבה שטופס "אריכות ימים" (האמור לאפשר לשותף בחשבון להמשיך לפעול לאחר פטירת השותף בחשבון) רלוונטי גם למקרה של אי כשירות, אולם בשני המקרים, לא כך הדבר. במקרה שלא נערך לפני כן ייפוי כוח מתמשך ובני החשבון יוקפא עד למינוי אפוטרופוס משפחתו של אותו אדם, גם בני הזוג או הילדים השותפים לחשבון, לא יוכלו לפעול בחשבון הבנק עד לקבלת צו המינוי מבימ"ש; עו"ד סמוכה מסביר כי בעבר היה נהוג לצרף בן משפחה או את הילדים לחשבון הבנק כשותפים, אולם בשונה מייפוי כוח מתמשך, השותפות נכנסת לתוקף באופן מיידי, השותף הופך לבעלים של מחצית הכספים בחשבון על כל המשתמע מכך, למשל: אם חס וחלילה נפטר השותף, יורשיו של השותף נכנסים בנעליו ואותו הורה עלול למצוא את עצמו, ללא בחירתו, שותף עם החתן/כלה והנכדים; בייפוי כוח מתמשך ההרשאה בחשבון צופה פני עתיד, ישנן מגבלות, כך שהפעולות בחשבון יבוצעו בהתאם להנחיות הממנה כמו כן, ייפוי כוח מתמשך מאפשר קבלת ולטובתו. החלטות בעניינים רפואיים של אותו אדם ושותף בחשבון לאו. פעולות במוצרים פנסיוניים והשקעות ללא אישור בימ"ש עו"ד סמוכה מוסיף כי ייפוי הכוח המתמשך חשוב עוד יותר למי שמחזיק מוצרים פנסיוניים, קופות גמל, קרנות השתלמות וכיוצ"ב שכן אפוטרופוס שמונה ע"י בימ"ש יכול להפקיד את כספי אותו אדם של האפוטרופוס הכללי או לפי רק ב"קרן לחסויים" הוראות בימ"ש, לעומת זאת מיופה כוח שמונה ע"פ ייפוי כוח מתמשך יוכל לבצע פעולות של שינוי/ משיכה/העברה של הקופות ומסלולי השקעה, עד מיליון ש"ח, ללא אישור בימ"ש ולפי החלטת בני המשפחה וזאת בכפוף לכך שתרשם הוראה מפורשת בייפוי הכוח.

6 נופשונים ואירועים בארץ רשת פתאל 2023 נופשון ים-המלח במלון "הרודס" - מחזורי נופש במלון "הרודס" ים המלח. 3 מועדי הנופשון בחודשים: אוקטובר ונובמבר יתקיימו , יחיד/ה בחדר ₪ 5,300 , מחיר לאורח ₪ 5,200 מחיר הנופש לזוג גמלאי אג"א בחדר .₪ 7,300 )3 חדר לשלושה ( ₪ 4,600 הנופשון יתקיים בימים א' – ה' ע"ב חצי פנסיון וכולל: ארוחת צוהריים בהגעה, פעם אחת קפה הנחה 10% ועוגה במרוכז לקבוצה, בק' מים מינרלים בחדרים בהגעה, כניסה לספא ללא עלות, בתאום מול הספא. ₪ 60 על טיפולים, בריכת גופרית בתשלום – 05-09.11.2023 מחזור שלישי | 22-26.10.2023 מחזור שני | 08-12.10.2023 מחזור ראשון אמצע שבוע מוסיקלי 7-9.1.24 " פסטיבל הים התיכון - מלון "הגושרים מלון בטבע לילות אירוח במלון "הגושרים מלון בטבע" על בסיס של חצי פנסיון כולל מרק פעם 2 ימים/ 3 לאדם ליום. ₪ 60 אחת במהלך השהייה כניסה לספא פיורינה – , אורחים ₪ 3,240 , לשלושה בחדר ₪ 1,960 לזוג, ליחיד ₪ 2,300 המחיר לחדרים משודרגים לזוג. ₪ 2,400 דמי רישום וטיפול לחברי הארגון ולאורחים לכל אורח שאינו ₪ 100 לכל נוסע החבר בארגון ו- ₪ 25 דמי רישום וטיפול ע"ס חבר בארגון שישולמו בנפרד במשרדי הארגון הראשיים בת"א. טיול מאורגן לניו זילנד, אוסטרליה וטסמניה ימים] 25[ 24/2/24-19/3/24 בעקבות הטיול שקיימנו בתחילת השנה ונוכח התעניינות גמלאים נוספים, הגענו להסדר עם חברת טארגט לפיו ניתן להצטרף לטיול דומה המיועד לקהל הרחב במחיר המיוחד לנו תשלומים. 10 . למשתתף הניתן לפריסה עד דולר 8,790 לילות 4 לילות באוקלנד, Bay of Islands, 2 לילות ב- 2 לילות בדובאי, 2 הטיול כולל: Royal Princess לילות שייט באוניית הפאר 13 בסידני במלון הצמוד לבית האופרה ו- , בכל היעדים Emirates בחדרים עם מרפסות בקומות גבוהות. טיסות בינלאומיות בחברת כוכבים ובכולם ימי טיול מודרכים. 5 הלינות בבתי מלון .03-6440696 לפרטים והצטרפות יש לפנות ישירות לאסנת או נמרוד בחברת טארגט בטלפון

7

8 אמצע שבוע מוסיקלי 14-16.01.24 ילדי הפרחים - מלון "פסטורל" כפר בלום לילות אירוח במלון "פסטורל כפר בלום" על בסיס של חצי פנסיון כולל קפה ועוגה 2 ימים/ 3 הנחה על מגוון 15% לאדם ליום ₪ 30 ולחם ומרק פעם אחת במהלך השהייה. כניסה לספא טיפולי הספא. . אורחים: ₪ 920 : , מבוגר שלישי בחדר ₪ 2,000 : לזוג, ליחיד ₪ 2,320 : המחיר לחדרי קלאסיק לזוג. ₪ 2,420 14.01.24 ג'ינס ורוקנרול – על סיפור האהבה בין בד הדנים לרוקנרול הרצאה 17:00 לג'ינס ולרוקנרול קשר הדוק ומערכת יחסים ארוכה ומפוארת. הפונקציונליות והיומיומיות של הג'ינס התאימה ועדיין, כנראה, מתאימה לרוקנרול כמו כפפה ליד. איך בד או לבוש נטען במשמעות תרבותית, מי היו מתווכי הג'ינס הגדולים ומה הם ייצגו? ישתתפו: וורהול, ג'יימס ישיב כהן דין, הראמונז, ספרינגסטין, אלביס, דולי פרטון, ניל יאנג, ביונסה, לו ריד ועוד. מרצה: Green Fields שדות ירוקים | מופע 21:00 סוזי מילר ומוני ארנון (האחים והאחיות), במופע שדות ירוקים. סוזי, ילידת קליפורניה, משתפת את הקהל בסיפורים על נעוריה כ'ילדת פרחים' שהשתתפה בעצרות ובהפגנות מחאה נגד מלחמת וייטנאם ובעד זכויות השחורים שהסתיימו בשירת "אני נתגבר" עם זמרת המחאה ג'ואן באז. קונטרבס תום פלג גיטרה ובנג'ו נמרוד פז שירה וגיטרה אקוסטית מוני ארנון שירה סוזי מילר 15.01.24 כשהשדים פרצו מהבקבוק | הרצאה 11:00 בשנות השישים ארצות הברית נמצאת במצב רתיחה: המלחמה בווייטנאם, רצח קנדי, המאבק לזכויות השחורים. תנועות מחאה פורצות בווליום, שיא המאבק התגלם בפסטיבל וודסטוק. על ילדי הפרחים, תנועות המחאה והעשור שטלטל את ארצות הברית - בהרצאה קולנועית מרתקת, מרגשת ואקטואלית. רפי שרגאי מרצה מרק ולחם 13:00

9 לעובדי הטבה !“אגד” וגמלאי גבוהים החזרים בהשגת מעשור למעלה זה מתמחים ,מ“בע יועצים אבסולוט ,אנו בדיקה לאחר מתקבלים ללקוחותינו הגבוהים ההחזרים .הכנסה ממס שניתן ככל :היתר בין הכוללת ,צמוד חשבון רואה ידי-על ומקיפה מעמיקה .ולשכירים לגמלאים הכנסה מס להחזרי זכאות בדיקת .1 רווחים מול הפסדים קיזוז ואפשרות סחירים ערך בניירות הפעילות בדיקת .2 קיזוז/המס פריסת ואפשרות ששולם שבח מס שומות בדיקת .הבאות בשנים .ערך מניירות מהפסדים בעבר פנו אשר לשכירים או/ו לגמלאים הכנסה מס שומות ותיקוני בדיקה .3 .שנה מידי או הכנסה למס לגמלאי :הבאים במצבים לגימלאים לאומי בטוח תשלומי להחזר זכאות בדיקת .4 .כעצמאי גם העובד לגמלאי ,כשכיר גם העובד דרישת .הכנסה ממס ההחזרים דרישת בעת רלבנטית מיסויית חקיקה שילוב .5 !אותן קיבלתם ולא לכם שמגיעות המס הטבות מקסימום ,יקרים “אגד” וגמלאי עובדי !הכנסה ממס כסף הרבה לכם מגיע הכנסה מס החזרי בתחום העבודה ,(שכיר או חבר) “אגד” וגימלאי עובדי בשירות מנסיוננו ,רבים במקרים ,המסתכמות לזכויותיהם מודעים אינם רבים ועובדים גמלאים .רבה הנה לאחרונה פניתם אם גם אלינו פנו .עובד/לגמלאי שקלים אלפי עשרות בגובה מס בהחזרי טלפון בשיחת .החזרים לכם מגיעים שלא בטוחים הנכם אם וגם הכנסה למס עצמאי באופן .המשוער ההחזרים וגובה להחזרים לסיכוי באשר מושג לקבל תוכלו ,שלנו החשבון רואה עם :קשר ליצירת 08:00 – 18:00 ‘ ה – ‘א ימים 1700-700-567 : טלפון www.backtax.co.il : שלנו האינטרנט אתר דרך או ישירות יועברו המס החזרי אשר עד התהליך את מלווים אנו :לידיעתכם תחוייבו לא – להחזר זכאות תהיה ולא במידה .בבנק לחשבונכם .כלשהו בתשלום .חלקן או האחרונות השנים שש בעבור מס החזרי לדרוש ניתן :לבכם לתשומת !יוחזר לא ,במועד יידרש שלא מס החזר !מובטחים מקצועי ושירות סודיות .ח .ל .ט פרסום

10 קפה ועוגה 16:00 המהפכות ששינו את חיינו S'1960 | מפגש 17:00 הן התפוצצו כמו זיקוקים בשמיים, משלחות לכל עבר אש וגיצים, צובעות את הרקיע בצבעים עזים. שנות השישים בערו בעוצמה, תופסות עולם שלם בהפתעה ומטלטלות את הסדר הישן. זה היה מרהיב ומלא תקווה אבל גם מפחיד ולא מוכר. הסערות של הסיקסטיז בראו מציאות חדשה וחשיבה חדשה, ואת גלי ההדף שלהן אנחנו מרגישים היטב עד היום. הצטרפו אלינו רענן בן בסט למסע מרתק אל מאחורי הקלעים של המהפכות הגדולות של שנות השישים. מנגן ושריונתן הללמספר משחקי מחשבה - ג'ון לנון | מפגש 21:00 ג'ון לנון מילדותו ותחילת דרכו כמוזיקאי בביטלס כנער מתבגר, קריירת הסולו שלו ומותו הטראגי. המופע מרקד בין השירים המדהימים לסיפורים מאחוריהם, מאחורי אישיותו המהפס נטת וסיפורים מחייו. רוני פורת (מנצח הפילהרמונית הישראלית והסימפונית ירושלים) מרצה שריםלהקת אומהגומה פינוי חדרים 16.01.24

11 פרסום ייפוי כוח מתמשך כי הגיע הזמן לדאוג לעתיד שלכם - עורכת דין מוסמכת בעריכת ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי, קרן רז בעלת רישיון נוטריון ומגשרת מוסמכת. מזמינה אתכם לתאם פגישה למועד שנוח לכם, בביתכם או במשרד עורכי הדין 09-8823788 : משרד | 054-4299906 : נייד KERENRAZ.CO.IL | , רעננה 2 הנופר תארו לעצמכם מצב שבו אתם מאבדים שליטה על הגוף שלכם ואתם הופכים להיות חסרי כל שליטה, מעבירים אתכם ממקום למקום, מחליטים עבורכם היכן תתגוררו, מה תאכלו ומי יטפל בכם, מקלחים קובעים עבורכם את סוג הטיפול אתכם, מחליפים לכם בגדים, וכל זאת הרפואי שתקבלו ומי יטפל ברכוש שלכם ובחשבון הבנק כשאתם אינכם צלולים ולא מסוגלים לקבל החלטות בעצמכם. אתם וודאי מבינים שאתם עשויים לחיות במצב שכזה במשך שנים רבות. כשאתם שיש לכם את היכולת לקבוע כבר היום, חשוב מאוד שתדעו, בריאים וצלולים, לתכנן לפרטי פרטים איך ייראה העתיד שלכם, היכן תתגוררו, מי יטפל בכם, מי ינהל עבורכם את חשבון הבנק והרכוש שלכם ועוד פירוט של עניינים ותנאים לפי רצונכם וצורכיכם. שנות עיסוקי כעורכת דין בתחום המשפחה והירושה, עסקתי 14- ב רבות באוכלוסיית הגיל השלישי ובמהלך השנים האחרונות נוכחתי לגלות שאנשים שלא דאגו לתכנן את עתידם באמצעות עריכת ייפוי נאלצו להתמודד עם מצבים מורכבים שפגעו לא רק כוח מתמשך, בהם אלא גם בבני משפחתם, שמצאו עצמם במצב של ריבוי דעות וחוסר הסכמות. ניתן לקיים את הפגישות בביתכם או במשרד עו"ד שירות אישי, אדיב ומקצועי עורכת דין לענייני 2008 משפחה מאז שנת בעלת ניסיון בעריכת מאות ייפויי כוח מתמשכים עבור לקוחותיה keren@kerenraz.co.il

12 2024 נופשונים באילת ימים – חצי פנסיון 5 לילות 4 מלון "דן פנורמה" אילת ₪ 3,550 , אורחים ₪ 3,450 זוג עלויות: .₪ 4,900 , אורחים ₪ 4,800 שלושה בחדר ₪ 3,150 , אורח ₪ 3,100 יחיד בחדר זוגי פעמיים מרקים ולחם בימים שני ורביעי. כולל: שדרוג חדרים - המחיר הינו ללילה: ₪ 90 חדר סופריור פונה ללגונה – ₪ 200 חדר אקזקיוטיב כולל טרקלין – ₪ 250 חדר טראס כולל כניסה לטרקלין – תאריכים: – אזור הדרום 24-28/3/2024 | – אזור הצפון 17-21/3/2024 ימים – חצי פנסיון 4 לילות 3 מלון "דן אילת" ₪ 3,100 , אורחים ₪ 3,000 זוג עלויות: .₪ 4,300 , אורחים ₪ 4,200 שלושה בחדר ₪ 2,900 , אורח ₪ 2,850 יחיד בחדר זוגי פעם אחת מרק ולחם ביום שני. כולל: שדרוג חדרים - המחיר הינו ללילה: ₪ 450 חדר אקזקיוטיב – | ₪ 300 חדר דלאקס - | ₪ 180 חדר סופריור – ₪ 450 חדר משפחה – | ₪ 580 חדר טראס – 4-7/2/2024 : תאריך במסגרת הנופשונים נשלב שייט בספינת הזכוכית החדשה בימי שני בשבוע בתאריכים המפו־ יציאה מהמרינה באילת. משך השייט כשעתיים. 10:30 רטים בשעה

כרטיס האשראי הכי שווה שיש מגיע לפנק אתכם ואת בני/בנות הזוג שלכם גמלאי אגד פטור מלא מדמי כרטיס! תנאים משתלמים בעסקאות מט"ח: 3% במקום 1.5% עמלת המרה רשתות מובילות: 100- הנחה ביותר מ 16.5% , מגה ספורט, שילב ועוד FOX, GOLF, TERMINAL X, MANGO באמצעות כרטיס נטען רב פעמי שישלח יחד עם כרטיס האשראי מלא הטבות בלעדיות הנחה ברשת יינות ביתן, מגה בעיר, שוק מהדרין וקרפור 6.5% למשלוחים, אטרקציות ועוד. 1+1 בטעינת תו דיגיטלי. פינוקים הכל באתר maxex.co.il/gimlaeieged/ חו"ל MAX הצעות אטרקטיביות לחופשה, קאשבק על מאות אלפי אטרקציות, קניית מט"ח במחיר משתלם וללא עמלות, הטבות טרום טיסה הנחה ועוד. 12%- בנתב"ג (תמורת פינוק), השכרת רכב ב ₪ 75 בשווי GiftCard M_A_X וגם מתנת הצטרפות לפרטים והזמנה: *8040 או חייגו maxex.co.il/gimlaeieged michael_ye@max.co.il | 0903207 קוד מועדון * בכפוף לתקנון הפינוקים ואתר ההטבות * אי www.maxex.co.il פירוט אודות ההטבות ותנאיהן זמין בכל עת באתרלתשומת ליבך: עמידה בפירעון ההלוואה/האשראי עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי ההצטרפות, לתנאי החיתום ולאישור ו/או בתי העסק ראשים לשנות/להפסיק את המבצעים/ ההטבות max * המלווה: מקס * השירותים והמוצרים באחריות בתי העסק בלבד .www.executivecard. Co.il : בכל עת וללא הודעה מוקדמת. כלל ההטבות בעלון זה כפופות לתנאים ולכוכביות המופיעות בעמוד המוצר * למצטרפים בתקופת הקמפיין בלבד, כפי שצויין במייל הארגוני. ההטבה חד פעמית ללקוח ברמת ₪ 75 בשווי Giftcard מתנת ההצטרפות עד שבוע לאחר ביצוע עסקה ראשונה בכרטיס האשראי * כרטיס הגיפט קארד ומימוש מתנת SMS דיגיטלי יישלח בהודעת Giftcard * ת.ז יום ממועד הנפקת הכרטיס. לעניין זה "עסקה"- לא כולל משיכות 60 ההצטרפות מותנים בהפעלת כרטיס האשראי וביצוע עסקה ראשונה עד * רשימת הרשתות Giftcard - מזומנים, עמלות, ריביות, הלוואות ומוצרי אשראי שונים* השימוש כפוף לתנאים המפורטים בעלון הנלווה ל * הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף max ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של MAX עשויה להשתנות מעת לעת, כמפורט באתר או זיכוי בגין שימוש חלקי * הכרטיס לא יוחלף, לא יכובד ולא תינתן כל תמורה, פיצוי או החזר כספי בגין אובדן/גניבה/אי שימוש/השחתה/זיוף* או היכנסו לאפליקציית מקס gift-card.co.il : שנים מיום הנפקתו * לבירור יתרה בכרטיס היכנסו לאתר 5 : תוקף הכרטיס הנטען פרסום

14 מלון הבוטיק "אדמונד" בראש פינה 26-28.11.23 ימים א'-ג' | 5-7.11.23 תאריכי אירוח: ימים א'-ג' 2 מס לילות: דלקססוג החדר: HB בסיס אירוח: חצי פנסיון ללילה ₪ 1,100 מחיר לזוג בחדר ללילה ₪ 1,000 מחיר ליחיד בחדר 03-6383969 ההרשמה למועדים אלה אצל יוסי קציר

15 שנים במקצוע, ובין תחומי 17 עו"ד אורי פנטילט הינו בעל ותק של התמחותו ועיסוקו מצויים ענייני משפחה ומעמד אישי, לרבות ירושות, צוואות והתנגדויות לבקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה. המתח בין הסכמי ממון לבין צוואות צף ועלה מחדש בפסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בת"א, אשר ניתן לאחרונה, בהליכים בהם נטלתי חלק בעבר כמייצג האישה/האלמנה. . לאיש שלושה ילדים מנישואין קודמים, כולם בגירים. בטרם נישאו, ערכו השניים 65 , שנישאה לגבר כבן 50 מדובר באישה כבת הסכם ממון - הקובע הפרדה רכושית כמעט מוחלטת - וחתמו עליו בפני נוטריון. ימים בלבד מיום נישואיהם - ובמפתיע - הלך האיש לעולמו, מבלי שהותיר אחריו כל צוואה. 25 ברם, בחלוף ילדיו - שעוד בחייו הייתה מערכת יחסיהם עם זוגתו די עכורה - הגישו התנגדות לבקשתה לצו ירושה, שבמסגרתה העלו שתי טענות עיקריות: האחת, שהסכם הממון מהווה מעין "צוואה"; השנייה, שאת משטר ההפרדה הרכושית שנקבע בו, יש להחיל אף לאחר פטירת אביהם. המקרה התגלגל, כאמור, עד לפתחו של ביהמ"ש המחוזי, אשר קבע, באופן ברור ומפורש, את הדברים הבאים: ימים בלבד טרם לכתו, יורשת מחצית 25 גם אם ניתן להבין את מורת-רוחם של הילדים, מן התוצאה לפיה אשת אביהם, לו נישאה מעיזבונו, הרי שתוצאה זו מתחייבת מהוראות הדין. על מנת שניתן יהיה להידרש לטענה, לפיה הסכם ממון גובר על הוראות חוק הירושה, או כי יש לראות בו "צוואה" וכד', הרי שעליו לכלול הוראה "ירושתית" ברורה ומפורשת. מדובר בתנאי שבלעדיו אין. הוראה שכזו יכולה להיות "מנחילה" (היינו, מעניקה) או "מדירה" (היינו, שוללת). בכל אופן, גם אם נניח שלגבי הוראה "מנחילה" בהסכם ממון, ניתן לומר שקיימת מחלוקת פוסקים בכל הנוגע לשאלת תוקפה ותחולתה לאחר המוות, הרי שלגבי הוראה "מדירה" בהסכם שכזה, או הוראה הקובעת את זהות היורשים (כלומר, בין אם במסגרת הסכם כנ"ל ובין אם בכל הסכם אחר שנעשה בחייו של המוריש) - אין כל מחלוקת שהיא: הוראות שכאלה הינן בטלות ומחוסרות כל תוקף! לגבי הוראות הסעיפים בהסכם הממון הספציפי, אליהם הפנו הילדים, נקבע, כי הן אינן "יורשתיות", אלא עוסקות באותו משטר הפרדה רכושית שנקבע בהסכם זה, השותק לחלוטין בכל הנוגע לרצונו של מי מבני הזוג להקנות או שלא להקנות לרעהו, שנותר בחיים, חלק מעיזבונו במקרה של פטירה. משכך, בדין נקבע, כי לפי חוק הירושה, ובהיעדר כל צוואה הקובעת אחרת, על האישה לרשת מחצית מעיזבון בעלה המנוח, כאשר שנים של חיי משפחה 25 ימים בלבד לאחר שהחלו או 25 "אין נפקא מינה לעניין זה אם חיי הנישואין באו לסיומם עקב הפטירה טובים ומאושרים". מהעיזבון. אם לא היה הסכם ממון (או שהיה הסכם כזה 50% המשמעות האופרטיבית של קביעה זו, היא, כי האישה תירש מהרכוש: היינו, מחצית מכוח נישואין ומחצית מהיתרה מכוחה של 75% שאינו קובע הפרדה רכושית), היא הייתה זכאית לירושה עפ"י דין. לפנינו דוגמא נוספת לכך, שמי שמעוניין בחלוקה שונה של ירושתו, לאחר פטירתו, מברירת-המחדל שבחוק הירושה - כמו-גם בוודאות לאחר המוות, ובצמצום האפשרות לפרוץ ריבים, מדנים וסכסוכים בין בני המשפחה לאחר פטירתו - כדאי שייקח בחשבון, כי עליו לערוך צוואה כדין. • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי (ט.ל.ח). • לנוחותכם, אפשר לקיים פגישה בבית הלקוח. שנים במקצוע, כשבין תחומי התמחותו סכסוכי ירושה וענייני צוואה. 17 • עו"ד אורי פנטילט הינו בעל ותק של מקרקעין • אזרחי • עבודה • ירושה • גירושין •הסכמי ממון תכנון ובניה • לשון הרע •עתירות מנהליות נזיקין•רשלנות מקצועית ofba77@gmail.com ׀ 03-5343101 ׀ 050-2201391 אורי פנטילט - משרד עו"ד הוראה ירושתית בהסכם ממון (מאת עו"ד אורי פנטילט, בנו של חבר וגמלאי אגד, מר חיים פנטילט ז"ל) כתבה פרסומית

16 נופשון גמלאי אגד במלון לביא ימים של חוויה בלתי נשכחת שתחזיר אותנו לשנים הראשונות של 3 נוסטלגיה ישראלית מדינת ישראל *בשיר ובזמר *קולנוע, *דמויות, *אוספים ישראלים והמון סיפורים. לילות ע"ב חצי פנסיון. 2 – 3-5/12/2023 ' תאריך הנופשון: א'-ג בחדר 3 , מחיר ל- ₪ 1,650 מחיר ליחיד בחדר זוגי ₪ 2,160 לזוג, מחיר לאורח ₪ 2,060 : המחיר .₪ 2,820 • הנופשון מיועד לציבור שומרי המסורת ולקהל הרחב. • אירוח גמלאי אגד בחדרים המשודרגים. ארוחת מרקים בצוהרי היום השני. + • בסיס האירוח, חצי פנסיון • לחדר האוכל כשרות למהדרין. • הנופש כולל: קבלת פנים-ארוחות עשירות-ארוחת מרקים מפנקת-הליכת בוקר עם מדריך-סיורים מודרכים בקיבוץ-בריכה מחוממת ועוד. .03-6383969 , ההרשמה, יוסי קציר • בתוכנית: היום הראשון – ברוכים הבאים – קבלת פנים בלובי וקבלת חדרים. 15:00 אספן של נוסטלגיה ישראלית.גיל פנטו – "מה שאהבנו", מפגש עשיר בחוויות וצחוק עם 17:00 – ארוחת ערב 19:00 , כולל מחווה לשירי יהודה אליאס – "קום והתהלך בארץ" – מופע עם הזמר והאומן 20:3 0 יורם טהרלב. היום השני – הליכה בשבילי הקיבוץ עם מאמן. 07:00 – ארוחת בוקר. 07:30 – פעילות לבחירה: רחצה בבריכה המחוממת/סיור בקיבוץ. קיבוץ שיתופי או מתחדש, 10:0 0 חקלאות, היסטוריה. , חוזרים לדמויות עמי רוניס – "גיבורי תרבות בקולנוע הישראלי". הרצאה מרתקת עם 12:3 0 בקולנוע הישראלי. 70 מסרטי אפרים קישון של שנות ה- מרק חם בלובי – 13:30 – סיור מודרך לבית מורשת הקיבוץ 16:00 – "בסלסול תימני עם כינור רומני", הרצאה מרתקת בשילוב שירים שאהבנו עם זהר 17:0 0 בקאל-מרצה לתולדות הזמר העברי.

17 – ארוחת ערב 19:00 – "שירים וסיפורים מבית אבא והחצר הירושלמית", הזמר אהרון פררה במופע קסום 20:3 0 שיחזיר אותנו אל ירושלים של פעם. היום השלישי – ארוחת בוקר ופינוי חדרים. 07:30 – הרצאת העשרה מרתקת ומיוחדת. 10:00 – נסיעה הביתה... 11:00 במידה ותהייה דרישה להסעה מרוכזת, נשמח להעמיד אוטובוס כפוף להנחיות אגד. בילוי מהנה! לקבלת פרטים ולרישום לאירועים בארץ: yossefk@egged.co.il , מייל 03-9141742 ' , פקס 03-6383969 : יוסי קציר טלפון לקבלת פרטים ולרישום לטיולים בחו'ל: ariev@egged.co.il , מייל 03-9141742 ' , פקס 03-6383979 : אריק וינשטוק טלפון אג"א תעמיד הסעה לנוחות הגמלאים בתנאי שימצאו מספר משתתפים בהתאם להנחיות אגד. ) או מאחד מסניפי 6 ההסעה תצא מהתחנה המרכזית בת"א (משרדי ארגון גמלאי אגד קומה האזור דרך הצמתים המרכזיים על כביש החוף עם הפסקה במרכז המסחרי הסמוך ליוקנעם באותו המסלול. 10:30 ובחזרה בשעה

18 לילות ברודווי בתיאטרון הבימה 16.10.2023 בתאריך מסע מוסיקלי מסעיר בעקבות מחזות הזמר הגדולים של ברודווי. .₪ 99 עלות כרטיס למשתתף מלחמת העולם השנייה. ילד צעיר , יהודי, מהגר עם משפחתו מאירופה אל העיר הגדולה - ניו יורק. במסעו מהשטייטל אל ברודווי המוארת, הוא מגלה את הקסם הטמון במוסיקה, החופש שמאפשר הדמיון, ואת עוצמתו של החלום. זהו סיפורה של ההגירה היהודית לארצות הברית, הגירה שהביאה עימה מלחינים, מחזאים ופזמונאים יהודיים עד להתייצבותם בשורה הראשונה של כוכבי ברודווי, שם הם עומדים עד היום כעמוד תווך מחולל ומשמעותי. שירי ״לילות ברודווי״ ממחזות הזמר: קברט, שיקגו, סיפור הפרברים, כנר על הגג, צלילי המוסיקה, מרי פופינס, צ׳ריטי המתוקה, הלו דולי, מצחיקונת, קומפני, איש למנשה, ומבחר משיריו של גרשווין. משתתפים: מוקי (דני ניב), רוני דלומי/רותם שפי (שפיטה), עדי כהן/ רותם שפי (שפיטה), ענבל ביבי, דב רייזר, אילי עלמני, יואב מילשטיין, ניל משען, מיקה צור, גל שטרית, קארין שניידר, איתי שלו לוגסי, מיכל פרדקין, זיו עוז ארי רקדנים: עומרי סמסון, יהב סבג, מאור קוריאט, מאור יוגב, מתן קפלן, סאשה קרבצנקו, עופרי אגמון, אדר ריקליס, הדר שלום, מריאנה סינצ׳וק, יעל נאמני, מאיה מור, שלבי גרין בברכה, איציק יוחנני, מנהל תיירות אג'א

19 סיפור החודש החורף של חיינו דווקא עכשיו כשהגיע הקיץ אני מוצא את עצמי בחורף של חיי. לזמן יש יכולת מופלאה להתגנב מאחורינו ולהפתיע אותנו כשאנו לפעמים חושבים על המהירות שבה הוא עובר. נראה היה כאילו רק אתמול הייתי צעיר, בדיוק התחתנתי ויצאתי לחיים חדשים ומשותפים. מצד שני לפעמים נדמה לי שהיום הזה היה לפני נצח נצחים, ואני שואל את עצמי לאן כל השנים האלו נעלמו? אני יודע שחייתי כל אחד ואחד מהימים האלו, עדיין יש לי הבזקי זיכרון של מי שהייתי אז, של כל תקוותי וחלומותיי. אך הנה הזמן התגנב מאחורי והחורף של חיי הגיע, איזה עוד הסבר יש לכך שפתאום מצאתי את עצמי כפי שאני? איפה הנעורים? איפה השנים? אני זוכר שבעבר שכשראיתי אנשים בגילי היום, אמרתי לעצמי שיש לי עוד כל כך הרבה זמן עד שאגיע לגילם. הייתי בטוח שהחורף שלי עוד רחוק ואפילו לא יכולתי להתחיל לדמיין כיצד הוא ייראה. שיערם של חברי כבר מאפיר וכמעט כולם כבר יצאו לפנסיה, הם הולכים לאט יותר וכוחם כבר לא בשיאו. חלקם במצב יותר טוב וחלקם במצב פחות טוב אבל השינוי ברור בשני המקרים. פעם חברי היו תוססים ומלאי חיים אך היום סימני הגיל כבר מופיעים על פניהם וגופם, הם הפכו לאנשים המבוגרים שאף פעם לא תיארנו לעצמינו שאנחנו נהייה. היום אני כבר מוצא את עצמי נאנח בכל פעם שאני מתיישב ולפתע תנומות באמצע היום אינן פינוק אלא הכרח. גם אם אני לא באמת רוצה לנוח, אני פשוט נרדם איפה שאני יושב! לא הייתי מוכן לחורף הזה, לקשיים ולכאבים שבו, אם הייתי יודע וודאי שהייתי עושה יותר, מספיק יותר ומתאמץ יותר. אני מודה, יש לי חרטות על דברים שלא עשיתי, על מסעות שלא יצאתי אליהם, אבל היום אני כבר חושב על הרפתקאות מסוג אחר. הפרק ההוא של חיי מאחורי, ובמבט לאחור אני שמח עם מה שכן הספקתי לעשות. אם אתם עדיין לא הגעתם לחורף שלכם, אם אתם נהנים מדי יום מקרני השמש המחממות והמלטפות, ימים האלה עלולים לחלוף יותר מהר משאתם חושבים. אז אל תיתנו לשום דבר לעצור אתכם ותגשימו כמה שיותר משאיפותיכם, קטנות וגדולות כאחד. אל תידחו את הדברים החשובים כי בעוד רגע קטן כבר יכול להיות מאוחר מידי. זכרו שהזמן והחורף לא מחכים לאף אחד אז תחיו את היום, אמרו ליקיריכם שאתם אוהבים אותם ותעריכו את העובדה שהם לצידכם במסע המדהים הזה. כשיגיע החורף הם יהיו שם לצידכם ואתם תהיו שם לצידם. החיים הם מתנה, האביב הקיץ הסתיו ואפילו החורף. כל יום הוא מתנה ובכל יום אפשר לעשות משהו מהנה וליצור זיכרון שיישאר אתנו לכל החיים, בין אם מדובר בטיול טבע ביום קיץ חם או סרט מתחת לשמיכה בלילה גשום. ולסיום, כמה נקודות למחשבה: • היום אתם מבוגרים יותר מכפי שהייתם אי פעם, אבל גם יותר צעירים מכפי שאי פעם תהיו בעתיד. • תמיד טוב לצאת החוצה, אבל הרבה יותר טוב לחזור הביתה. • זה בסדר לשכוח שמות, כל עוד לא שוכחים אנשים. • הדברים שבאמת חשוב שתסדרו היום הם אלו שיעזרו לכם מחר, ולא שום דבר אחר. • למרות ההתקדמות האדירה של העולם שלנו, לכל דבר עדיין יש כפתור הפעלה וכיבוי. • ממש כמו חקלאים בשדה, החלק החשוב בחיינו הוא הזריעה ולא הקציר. • במזג האוויר האמיתי אנחנו לא יכולים לשלוט, אבל הדרך שבה החורף שלנו ייראה תלויה רק בנו.

20 מידעון לאזור מרכז/דרום 11:00 הרצאות אג"א בימי שלישי בשעה: אבקת הקסמים של המוזיקה אורן לימור | 8.8.23 מוזיקה כשפה וכאמצעי מחבר בין אנשים, בין דורות ובין תרבויות. עורך מוזיקלי ומגיש ברדיו, כותב על מוזיקה בתקשורת ומנחה סדנאות והרצאות אורן לימור בנושא מוזיקה. 2023 נוירולוגיה שרון יפת | 15.8.23 מהו תחום הממשקי מוח-מחשב? - חוקר מוח ופסיכולוגיה אבולוציונית, מנהל מעבדה ועוזר מחקר באוניברסיטת שרון יפת ת"א. "איך שיר נולד"? – בגנו של יהונתן גפן מירה כהן | 22.8.23 בהרצאה נחשף לפינות מוכמנות שעיצבו את תפיסת עולמו וכיצד באו לידי ביטוי ביצירתו. ) ביהדות זמננו, אוניברסיטת M.A - חוקרת ומרצה מנוסה, בעלת תואר מוסמך (מירה כהן תל-אביב. כוחו של הצחוק וההומור בחיינו עינב כץ | 29.8.23 הרצאה רצינית אך מלאה בהומור על כוחו הקסום של הצחוק וההומור בחיינו, על חוש הומור ועל היכולת לצחוק על עצמנו, על הומור ככלי מרכזי בתקשורת בין אישית ובהעברת מסרים ועל כוחו המרפא של ההומור. - בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד ובמזרחנות מאמנת אישית מרצה ומנחה עינב כץ קראים קבוצות וסדנאות מעולם הפסיכולוגיה החיובית והתקשורת.

21 מדור הטיפול בפרט (מח' רווחה) ל/מ אשפוז בבתי החולים או למוסד הנכנסים והיוצאים אנו מבקשים מהגמלאים והגמלאיות ,03-6383935 במחלקת הרווחה בטלפון: יגאל הרנזוןרפואי אחר, לעדכן את חברנו העדכון גם על ידי בני המשפחה. 03-9141775 , פקס' 050-7672222 נייד: • אנו מבקשים מהגמלאים והגמלאיות בארגון לעדכן אותנו בפרטים האישיים כולל טלפון .or@egged.co.il נייד ודוא"ל, ולשלוח ישירות למנכ"ל הארגון הח' שמעון אור במייל: נסיעות מרפא לחמת גדר נצא בכל יום 2024 אפריל ועד לחודש 2023 אוקטוברמבקשים להודיעכם כי החל מחודש .2023 עד לסוף שנת ₪ 83 עלות הכניסה לאתר שני בשבוע למרחצאות חמת-גדר. עם אסופים בדרך כבשנה שעבר. 06:45 (אילת) בשעה 602 היציאה מתמח"ת רציף 054-4730065 פרטים נוספים: מאיר שוחט מכירת תווי קניה תזכורת לגמלאים לרשתות הבאות: תו הזהב שופרסל, רמי לוי 7% אנו ממשיכים למכור תווי קניה בהנחה של שיווק השקמה, מגה יינות ביתן, ויקטורי. .12:00 – 09:00 מכירת תווי קניה בימים א'-ה' משעה 2023 א.ג.א. משתתפת בצער משפחות הגמלאים שהלכו לעולמם בחודש: יוני-יולי מסניף שרון צפונינתן מאס ז"ל במות חברנו מסניף אשקלוןשלום נחום ז"ל במות חברנו מסניף אחיסמךאליהו כהן ארזי ז"ל במות חברנו מסניף רחובותעוזי עוזי ז"ל במות חברנו מסניף הרצליהאהרון גוטליב ז"ל במות חברנו ת.נ.צ.ב.ה בברכת חברים, שמעון אור מנכ"ל ומנהל אזור דרום, אג"א

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5