Digital program - Mehta-Abaeva

זובין מהטה מנצח זובין מהטה, יליד בומביי שבהודו, גדל בסביבה מוזיקלית. אביו, מהלי מהטה, ייסד את התזמורת הסימפונית של בומביי והיה מנהלה המוזיקלי של תזמורת הנוער האמריקאית בלוס אנג’לס. למרות ההשפעה המוזיקלית, תחום לימודיו הראשון של זובין מהטה היה רפואה, אך בגיל שמונה עשרה נטש אותו והחל ללמוד באקדמיה למוזיקה בווינה. שבע שנים לאחר מכן ניצח על הפילהרמונית של וינה ועל הפילהרמונית של ברלין. עד מהרה היה לאחד המנצחים המבוקשים ביותר בעולם באולמות הקונצרטים ובבתי האופרה. הוא שימש כמנהל מוזיקלי של התזמורת ), מנהל מוזיקלי 1961־67( הסימפונית של מונטריאול ,)1962־78( של הפילהרמונית של לוס אנג’לס מנהל מוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית של ) ומנהל מוזיקלי של האופרה 1978־91( ניו יורק הממלכתית של בווריה במינכן שבגרמניה ). הפילהרמונית הישראלית מינתה 2006־1998( וכמנהל מוזיקלי 1969־ אותו כיועץ מוזיקלי ב , והאריכה את כהונתו בתפקיד זה 1977 בשנת , מקץ 2019 . באוקטובר 1981־ לכל ימי חייו ב חמישים שנה, נפרד מהתזמורת והיה למנהל מוזיקלי אמריטוס. מאסטרו מהטה ניצח על הפילהרמונית הישראלית באלפי קונצרטים, הקלטות וסיורים בחמש יבשות. הוא היה גם יועץ מוזיקלי ומנצח ראשי של מג’ו מוזיקלה 2006־ ), וב 2017־1985( בפירנצה שבאיטליה מונה שם למנצח בר כבוד לכל ימי חייו. זובין מהטה זכה בתארי כבוד רבים. בישראל הוענקו לו תארי דוקטור לשם כבוד מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן למדע, והאוניברסיטה העברית אף קראה על שמו ועל שם אביו המנוח, המנצח מהלי מהטה, אגף במחלקה למוזיקולוגיה. בשנת הוענק לו פרס מיוחד במסגרת טקס 1991 הענקת פרסי ישראל לשנת תשנ”א, הוא חתן 1995־6 פרס קרן וולף בתחום האמנויות לשנת העניק לו נשיא המדינה שמעון פרס את 2012־ וב הממשלה 2022 מדליית “עיטור הנשיא”. בשנת האוסטרלית העניקה לו אות עמית כבוד של מסדר אוסטרליה. כמו כן קיבל אזרחות כבוד של תל אביב-יפו ושל פירנצה וכן חברות כבוד של ), האופרה 1997( האופרה הממלכתית של וינה ) ואגודת ידידי 2006( הממלכתית של בווריה ). התואר מנצח בר כבוד 2007( המוזיקה בווינה ,)2001( הוענק לו על ידי הפילהרמונית של וינה ), הפילהרמונית 2004( הפילהרמונית של מינכן ) והתזמורת הממלכתית 2006( של לוס אנג’לס ). התזמורת הפילהרמונית של 2006( של בווריה לוס אנג’לס כיבדה אותו בתואר מנצח אמריטוס והתזמורת הפילהרמונית של ברלין העניקה נקרא אולם 2022־ ). ב 2019( לו חברות כבוד הקונצרטים החדש של מג’ו מוזיקלה בפירנצה על שמו. פרסים ואותות כבוד נוספים כוללים את “חיים למען המוזיקה – פרס ארתור רובינשטיין”, אות הכבוד של מרכז קנדי בוושינגטון, פרס דן דוד, “הפרס הקיסרי” מטעם המשפחה הקיסרית היפנית, כוכב על שמו בשדרת הכוכבים בהוליווד, תואר דוקטור לשם כבוד של האקדמיה הרוסית ראתה 2006־ לאמנויות ופרס טאגור היוקרתי. ב אור בגרמניה ובישראל האוטוביוגרפיה של זובין מהטה “הפרטיטורה של חיי – זיכרונות”. זובין מהטה תומך ללא לאות בגילויים ובקידומם של כישרונות מוזיקליים ברחבי העולם. יחד עם אחיו זארין הוא עומד בראשה של קרן המוזיקה ע”ש מהלי מהטה בבומביי, שם מקבלים למעלה ילדים חינוך מוזיקלי מערבי. 200־ מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5