Digital Program Smith Gluzman MultiPiano

הפילהרמונית הישראלית בידי ברוניסלב הוברמן 1936 , נוסדה בתרצ"ז להב שנימנהל מוזיקלי: זובין מהטהמנהל מוזיקלי אמריטוס: היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן אולם הקוצרטים ע"ש לואי תל-אביב, ירושלים וחיפה: 1 מחלקת המנויים, רח' הוברמן *3766 / 03-6211777 :' טל 1533-5253695 : פקס 6123401 , ת״א 23500 ' ת' דכתובת למכתבים: www.ipo.co.il אתר האינטרנט של התזמורת: 055-7000232 מסרונים: | info@ipo.co.il דוא"ל: הפילהרמונית הישראלית נתמכת בידי משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות, המחלקה למוזיקה, קרן הפילהרמונית הישראלית, קרן התרבות קנדה-ישראל, ידידי התזמורת בבריטניה, באוסטרליה, בארגנטינה, בברזיל ובצרפת, וכן היא נתמכת ומיוצגת בארה"ב בידי אגודת ידידי התזמורת בארה"ב הפסנתרים מבית סטיינוויי שבהם מנגנים הסולנים הם תרומתם של מר יוסף בוכמן, פרנקפורט ושל גב' קרול שוסלר, ניו יורק דניאל סמית' מנצח ואדים גלוזמן כנר תומר לב, ברניקה גליקסמן, נמרוד הפטל־מאירי, ליאור ליפשיץ אנסמבל פסנתרנים "מולטיפיאנו" 7 ' קונצרט למנויים מס תל אביב, היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, אולם הקונצרטים ע"ש לואי 21:00 | כ"ז באדר ב' תשפ"ד | 6.4.24 | מוצ"ש | קלאסי במוצ"ש 5 ' קונצרט למנויים מס תל אביב, היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, אולם הקונצרטים ע"ש לואי 20:00 | כ"ה באדר ב' תשפ"ד | 4.4.24 | ' יום ה | השמינייה הקלאסית קונצרט לתמיד בסיוע משפחת מנדל 1 ' קונצרט למנויים מס תל אביב, היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, אולם הקונצרטים ע"ש לואי 19:00 | כ"ד באדר ב' תשפ"ד | 3.4.24 | ' יום ד | 7:00־ שבע ב 6 ' קונצרט למנויים מס ירושלים, תיאטרון שרובר 20:00 | כ"ח באדר ב' תשפ"ד | 7.4.24 | ' יום א בסיוע גב' ומר זכרי פישר, מידידי התזמורת בארה"ב, לכבוד רא"ל (במיל') דוד עברי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5