Digital Program - Znaider

)1791-1756 ( וולפגנג אמדאוס מוצרט החזיק מוצרט במשרת 1770 החל משנת הכנר הראשי בתזמורת של חצר הארכיבישוף בזלצבורג. בתקופה זו הלחין את חמשת הקונצ'רטי לכינור מפרי עטו שהושלמו כולם, . אלה הקונצ'רטי היחידים 1775 ככל הנראה, בשנת שכתב מוצרט לכינור, וניתן לזהות בהם מעין שלב מעבר הן בהתפתחות הקונצ'רטו והן בכתיבתו של מוצרט. הקונצ'רטו השני ב־רה מז'ור נכתב בקיץ של אותה שנה, ולא ידוע מי ביצע אותו לראשונה. כנראה היה זה המלחין עצמו ששלט היטב בנגינה בכינור, ויתכן שהלחין את הקונצ'רטי עבור עצמו כסולן. באותה עת הסולן גם ניצח על התזמורת, מסורת שנשמרת עד היום בחלק מביצועי הקונצ'רטי הקלאסיים. כך גם בקונצרט הערב. קונצ'רטו זה שומר על המבנה התלת־פרקי הסטנדרטי (מהיר־איטי־מהיר). הפרק הראשון כתוב בסגנון הגלנטי, סגנון שקדם מעט לקלאסיקה והציג פשטות ובהירות יחסית, בשונה מהמורכבות של הבארוק המאוחר. פשטות זו באה לידי ביטוי, לדוגמה, בחלוקה הסימטרית למשפטים מוזיקליים ברורים, ובהעדפת קומפוזיציה של מלודיות שירתיות עם ליווי, על פני מרקם רב־קולי. במקביל לאופי הגלנטי, מאפיינים שונים מצביעים על קירבה לקונצ'רטו האיטלקי של ויוולדי ואחרים, למשל, שינויי הדינמיקה הקיצוניים יחסית, שפע החומר התמטי והתחלופה המהירה בין הסולן והתזמורת. דמוי האריה ב־סול מז'ור, אנדנטההפרק השני, ה כתוב בצורת הסונטה. הוא קרוב באופיו לקונצ'רטי המאוחרים יותר של מוצרט, ויש בו מלודיות כרומטיות וקפיצות רבות הבעה. הפרק השלישי והוירטואוזי ביותר מבין פרקי עליז ונמרץ. בשונה רונדוהקונצ'רטו הוא מהפרקים שקדמו לו בהם הוצג הנושא הראשי על ידי התזמורת, כאן פותח הסולן בהצגת הנושא המרכזי - מעין מינואט שאחריו נשמעים נושאים נוספים בעלי אופי ריקודי. נושא זה חוזר מספר פעמים לאורך הפרק, וחותם בחגיגיות את היצירה כולה. נוגה שלוש דקות 20־ כ ב־רה מז'ור לכינור ולתזמורת, 2 ' קונצ'רטו מס 211 . ק אלגרו מודרטו אנדנטה רונדו: אלגרו

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5