vatikim21-22

2 www.vatikim.org.il : לפרטים והרשמה עמותת ותיקי הגליל 1 שלוחה 04-6817944 אנחנו לרשותכם זאבית דרומי מנכ"לית 1 שלוחה 04-6817944 :' טל zeevitd@galil-elion.org.il : דוא“ל שרה ביאלי פוזנר מזכירת העמותה 1 שלוחה 04-6817944 :' טל sarabp@galil-elion.org.il : דוא“ל קרן איילון שלח עו"ס, מרכז יום בית ותיקי הגליל 3 שלוחה 04-6817944 :' טל kerenas@galil-elion.org.il : מייל מירי סיני רכזת תחום שואה 052-2790622 : נייד Mirisinai48@gmail.com : מייל עדי חזן עו"ס, יחידה לרווחת הזקן ובני משפחתו מ.א. הגליל העליון, שירותים חברתיים 6 שלוחה 04-6817944 :' טל adih@galil-elion.co.il : דוא“ל כרמלה ברדוש עו"ס, מרכזת מדור לזקן. מ.א. הגליל העליון, שירותים חברתיים 04-6816340 :' טל carmelab@galil-elion.co.il : דוא“ל מיטל פרי קוצ'ר רכזת קהילה בקש"ר, ועו"ס יחידה לרווחת הזקן ובני משפחתו 6 שלוחה 04-6817944 :' טל Bekesher@galil-elion.org.il : מייל ענת אבגי רכזת מרחב לימודי מבוגרים - קתדרה 5 שלוחה 04-6817944 :' טל anate@galil-elion.org.il : דוא“ל אופיר חמל מנהלת מרכז יום בית ותיקי הגליל 4 שלוחה 04-6817944 :' טל ofirc@galil-elion.org.il : דוא“ל אביבה גבור הנה"ח 2 שלוחה 04-6817944 :' טל avivag@galil-elion.org.il : דוא“ל דורית תמיר רכזת גמלאות צעירה 2 שלוחה 04-6817944 :' טל hitnadvot@galil-elion.org.il : דוא“ל

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5