oct.indd

ועד העמותה דבר , שלום חברות וחברים השרון ‘ ברידג מטעם מועדון ‘ ימים אחדים הסתיים בהצלחה הקורס להסמכת מורים לברידג לפני . אלדד גינוסר ו פאור שירי בהנחייתם של הקורס התקיים . קריית אונו ומועדון הוקרתנו ברור שמכאן . בישראל ‘ בפיתוח וקידום הברידג , רואים חשיבות רבה ועד העמותה ב אנו לפעול ההתאגדות החלה ולפיכך , חשוב נדבך רואים אנחנו בהם ,‘ הברידג למורי העמוקה בעבר ההתאגדות נתנה במשך . תמיכה למורים הוותיקים והחדשים כאחד להסדרת התחום ומתן מאות מורים שבהם הוסמכו , גלברד מוטי של חברנו בהנחייתו .‘ הברידג שנים חסות לקורס מורי . בישראל ‘ את תודעת הברידג לפתח ולהאדיר , ממשיכים לשמור אשר וידאגו ‘ הברידג דבר את יביאו , וכדומה ספר בבתי , אבות בבתי , סים “ במתנ , בסניפים ‘ הברידג מורי כל כי מאד לנו חשוב . התחרויות במועדונים להכניסם למעגל ויפעלו , רישום חברים חדשים להתאגדות יעודדו ,‘ להגדלת משפחת הברידג ! בה נעצים את כוחנו זאת הדרך לתת כיוון מנת שנוכל וזאת על ואנוכי רונית אופיר , אורית מורן חברת ההנהלה , אוריה מאיר בראשות ועדת הוראה הקמנו . כהתאגדות לדרישותינו לקדם את רעיונות כיצד המורים והשחקנים הדרכות ויועלו טובי בהם יעבירו ,‘ הברידג למורי עיון שנה ימי לקיים מדי בכוונתנו . בישראל ‘ הוראת הברידג ‘ הברידג הוראת בקידום תמיכתם על אופיר גלעד הארצי הספורטיבי ולקפטן ההוראה וועדת ל תודות , למורים ויקר כבוד . בארץ , בירמן אלון , גלעד אופיר ל , 2011 באליפות אירופה לקבוצות סטודנטים המכובד במקום הרביעי ברכות לסטודנטים שזכו . אסרף ואורי ערן ! סוכות שמח וחג – שנה טובה קניגסברג מודי העמותה ועד ר “ יו בישראל ‘ ההתאגדות הישראלית לברידג ĦđďĞđĘ ĦđďĚĞđĚ ĦĥĎĐ ĦđďĎČĦĐĐ Ęĥ ĦđĕĞđĢģĚĐ ěĔĠģĘ ĦđĞĕĕĝĚđ ęĕĕĦĜĥ ĕďĕĚ ĦđĤēčĜ ĤĥČ ĦđĕĞđĢģĚ ĦđďĞđ 4 ĦđĘĞđĠ ĦđďĎČĦĐč . ĦđďĎČĦĐč ĦĕčĕĔĤđĠĝĐ ĦđĘĕĞĠĐ ĕĚđēĦĚ ģĘē ĒėĤĘ ĐĦđĚĞĐ ďĞđđĘđ ĕčĕĔĤđĠĝĐ . ĘĎĝ ĦďĞđ , ęĕĤĕĞĢ ĦďĞđ , ęĕčĥđĚđ ěĚČ ĦđďđģĜ ĦďĞđ , Đģđē ĦďĞđ : ěĐ ĦđďĞđĐ Ęĥ ĦđĕĞđĢģĚĐ ĦđďĞđđĐ ĦēČč Ĥčē đČ Ĥ “ đĕ ďĕģĠĦĘ ęĕďĚĞđĚ ęĚĢĞ ĦČ ęĕČđĤĐ Ęė .31.10.2011 ĖĕĤČĦ ďĞ ĦđďĎČĦĐĐ ĕďĤĥĚ ĖĤď ęĦđďĚĞđĚ ĎĕĢĐĘ ęĕĜĚĒđĚ ĦđďĎČĦĐĐ . ĦđďĎČĦĐĐ ĕďĤĥĚĘ ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ ĦđďĞđĐ ĕďĕģĠĦ ĔđĤĕĠĘ ĕĢĤČĐ ĕčĕĔĤđĠĝĐ ěĔĠģĐ ,03-9794319 : ĝģĠ ,03-9794862 : ěđĠĘĔ ‘ ĎďĕĤčĐ ĦđďĎČĦĐ www.bridge.co.il : ĦđďĎČĦĐĐ ĤĦČ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5