june.indd

‘ לומדים ברידג 9 הביניים לקלפי רבה חשיבות יש שליט ללא בחוזים לכרוז יסייעו הם קרובות לעתים .( ותשיעיות עשיריות ) . לפתח את הלקיחות החסרות לו Dealer East, Vul E/W ♠ ♥ ♦ ♣ 872 AK7 T964 543 ♠ ♥ ♦ ♣ AKJ 8532 AJ AK76 ♠ 5 : הובלה .3NT : חוזה West North East South Pass 2NT Pass 3NT All Pass , ההובלה קלף . שגרתי היה 3NT- ל ההכרזה מהלך עקיפה “ עבורך מבצע ” מערב – ידידותי היה , ♠ 5- ה ויכולת ♠ J- זכית עם ה . נמוך מזרח שירת בקלף . בספייד . לקיחות בטוחות 8 מיד לספור : אפשרויות מעניינות יש כמה , התשיעית ללקיחה באשר אחת אם בקלאב או בהארט נוספת לקיחה פיתוח עם משהו לעשות אולי או ,3-3 מחולקת הללו הסדרות ? להתמקד סדרה כדאי באיזו . סדרת הדיאמונד בלי , בוודאות החוזה את לבצע דרך רואה אתה האם ? המתנגדים בחלוקת הקלפים של להיות תלוי חלוקה על בהסתמך סדרה לפתח ניסיון לדעת כי חשוב הגבהה , לעומת זאת .100% של רחוק מלהיות סיכוי 3-3 המתנגדים של הבכירים הקלפים הוצאת באמצעות . ללא תלות בחלוקה תמיד כלל עובדת בדרך הם אלו . הזאת נמצאים דווקא בדומם המפתח ביד קלפי וזאת , החסרה ללקיחה מהם אחד להפוך ניתן ! ♦ T9- ה . בדיאמונד מיד שנתחיל בתנאי רק אחד . ♦ J- ב והמשך ♦ A מיד שחק ♠ J- ב הזכיה לאחר תיכנס , אתה תזכה בכל המשך . ♦ K- נניח ב , המגנים יזכה שיפסיד ) ♦ T- ה את משם ותוביל ♥ A- ה עם לדומם ותזכה ♥ K- ה עם לדומם תגיע בהמשך .(Q- ל כנראה . שהוגבה ♦ 9- ב לדומם הכניסות את לבזבז שאסור לב לשים כדאי המשחק קו . החלוקה המלאה להלן . בהארט מוקדם מדי . החוזה היחידה לביצוע היה הדרך המומלץ ♠ ♥ ♦ ♣ 872 AK7 T964 543 ♠ ♥ ♦ ♣ QT643 9 KQ5 QT92 ♠ ♥ ♦ ♣ 95 QJT64 8732 J8 ♠ ♥ ♦ ♣ AKJ 8532 AJ AK76 100% של חפשסיכוי רם סופר ĘČĤĥĕč ĐďĕēĕĐ ‘ ĎďĕĤčĐ ĦđĜē Ě “ Ğč ęĕĠĘģĘ ĐĤčē , ĐĕĤČ ( ěđĘĕČ ěđĕĜģ ďĕĘ ) ģĤč - ĕĜč 16 ěđĥĕģĐ 03-6186722 08:00-17:00 Đ - Č ęĕĚĕ ēđĦĠ ĐĕĜģĐ ĦĕđđēĚ ĦđĜĐĘ ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ đĜČ đĜĘĥ ĥďēĐ ĤĦČč ěĕĕĘĜđČ , ĦđĜĦĚđ ęĕģēĥĚ ,‘ ĎďĕĤč ĕĤĢđĚ Ęĥ www.lioncard.co.il čČĘģ ĐĒĤėĐ ĦđČĝĠđģ Ĕĝ ĐĒĤėĐ ĕĠĘģ ĘĘđė ęĕĕĤĔĚĕĝ ģĕĔĝĘĠĚ ē “ ĥ 180 ē “ ĥ 240 ęđģĚč ēđĘĥĚĘ ē “ ĥ 35 ĦĠĝđĦ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5