june.indd

2013 ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן יוני 60850 שוהם 1264 . עורכי דפי ההתאגדות: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד 03-9794319 . , פקס 03-9794862 . טל www.bridge.co.il אתר ההתאגדות: ibf@bridge.co.il ד וא"ל: 2013 יוני 2013 יולי 2013 אוגוסט 1 8-7 22 אליפות ישראל הפתוחה גמר על אליפות ישראל לנשים שלבי גמר )אין מוקדמות( אליפות ישראל לסניורים שלב מחוזי 6-5 12-13 27-26 גביע הנפילים, ע"ש ישראל ארדנבאום בגני התערוכה, ראה מודעה מפורטת. אליפות ישראל לסניורים שלבי גמר גביע המדינה לקבוצות 2013 שלב מוקדמות, ראה מודעה מפורטת. 16 17 24 30 31 גביע המדינה לקבוצות 32 שלב גביע המדינה לקבוצות שמינית ורבע גמר משחקי מבחן לעליה לליגה ב' )מותנה במספר הקבוצות שירשמו- ראה מודעה מפורטת( גביע המדינה לקבוצות חצי גמר גביע המדינה לקבוצות גמר תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים: 2013 – אוגוסט 2013 יוני הודעות חשובות 2013 תחרות גביע הנפילים )שימש שנים רבות כקפטן ארצי ומנהל תחרות ראשי( ז"ל ישראל ארדנבאום ע"ש תתקיים במרכז הקונגרסים בגני התערוכה ת"א 2013 ביולי 6-5 ביום שישי ושבת לערך( 18:00 עד 10:00 לערך, שבת 20:00 עד 16:00 )יום שישי נקודות אמן ארציות לפי התקנון בשני הבתים, נקודות אמן בינלאומיות בגמר א' הזוגות הראשונים בגמר א', 10- פרסים כספיים יוענקו ל הראשונים בגמר ב' וכן לכל מקום עגול עד הממוצע בשני הגמרים. 6- ל תערך במקביל 2013 ביולי 6 ביום שבת תחרות מיוחדת לשחקנים עד דרגת אמן ארד הזוגות הראשונים ולכל מקום עגול עד הממוצע. 5- נקודות אמן ארציות לפי התקנון. פרסים כספיים יוענקו ל מושבים. 2- לזוג ל ₪ 260 מושבים. עד דרגת אמן ארד 3- לזוג ל ₪ 390 תחרות מרכזית דמי ההשתתפות: (14071 )לדף התשלום של ההתאגדות להיכנס למס' חשבון www.ezypay.co.il ניתן לשלם באתר , ההרשמה מראש חובה. 03-9794862 או במשרד ההתאגדות

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5