alhazafon229

כל התלמידים, ודאי אלו שזוהי להם השנה הראשונה בבית בספטמבר, אבל לא רק 1- הספר, כבר נרגשים מאד לקראת ה קבלו את החבר'ה שבעוד שבוע וקצת ייכנסו, לראשונה • הם )18 ' (עמ בחייהם, כמורים לכיתה איך תעברו את גיל ההתבגרות ותישארו בחיים? יחסי אם-בת הם עניין סבוך ומורכב, • במיוחד בתקופת גיל ההתבגרות רעות ברן ונטע שרף ילמדו אתכן לעשות את זה נכון )20 ' (עמ ירוק בחוץ, שיתופי מבפנים במקום בו פורח ומלבלב היום קיבוץ • ברעם, עמדה פעם גבעה שוממה החודש נעל הקיבוץ את חגיגות שנת להיווסדו, הזדמנות פז להעלות 70- ה זיכרונות, להתגאות בהישגים, ולהעיף מבט אל העתיד לבוא )24 ' (עמ דן, פנורמה האתגרים הביטחוניים שעל הגבול הלוהט, אומץ הלב, הנחישות, הקיבוץ • החלוציות, הציונות השמו"צניקי ה(כמעט) הכי ותיק להיווסדו, ומביט 80 במועצה חוגג אחורנית בלא מעט גאווה )32 ' (עמ עם פרפרים בבטן וברק בעיניים 2019 באוגוסט 21 ■ כ' באב תשע"ט ■ 229 ' גיליון מס ■ עיתון מועצה אזורית הגליל העליון

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5