al hazafon 250

38 29.12.2021 / על הצפון / על הצפון 29.12.2021 roimizrahik@gmail.com  רועי מזרחי מין צמח מאכל מדינה באמריקה מתבטא בצורה משובשת קצר קומה, ננס משלוש הרגלים עבר מין כלי לתליית בגדים תינוק שנולד טרם זמנו זמר ישראלי ("האחת שלי") )3,3( מרוחות השמיים עיר בארץ מין יסוד כימי מתכתי קידומת הולנדית מחזאי אירי (ש"מ) טבח מקצועי עקומה מתפתלת, שבלול טרם מדינה באסיה הודעה חשובה, ידיעה נדר נחשול מדינה באירופה עיר הבירה של בלארוס מין משחק ילדים אדם העוסק בטיפול ועיצוב השיער חלק מהרגל מטבע ירדני לשדרג, להיטיב עז ממין זכר נדוניה ידוע מראש מדינה באירופה חברת ספנות צנחנית ישראלית (ש"מ) בהתאם ל... לבנה, ירח בגלל עני, דל שאינו מבריק ימאות קול הפרה אדם שמוביל מהפכה בריחה רוק תשחץ עלהצפון פתרון תשחץ על הצפון 249 צ ר א מ צ ג ר פ י ג י נ ת א ה ד ה א י ק ו ו ס ר מ י ל פ ל ק ט נ ב ר ש ת ל י ו ר נ ו ק ל י נ ט ו נ מ נ ו פ צ מ ח ר ש ק ק ו נ ל ק ט ה ד ל פ ה ב ה ק א י ט ר ת ו ו ו ה צ ט ר פ פ ר פ ו ר א ב נ ר ג ד ס י ז ל ג 249 פתרון תשחץ על הצפון תפזורת בתפזורת שלפניכם 12 מסתתרים שמות של זמרות וזמרים בני או 11 י וצאי קיבוצים: ותיקים ו ידועים, ואחד, ראפר צעיר ובועט, מי ישובי המועצה. מצאו לפחות עשרה מהם, והקיפו במאוזן , במאונך, ישר, הפוך ובאלכסו ן . בין פותרי התפזורת תוגרל ארוחה זוגית מתנת מסעדת ,20 טרומפלדור מתחם נופית החרמון, . טלפון להזמנות: 99 כביש 04-6371051 את הפתרונות יש לשלוח בצילום לוואטסאפ ,052-3244274 בטלפון: בצירוף שמכם. על פתרון ,249 הסודוקו בגיליון הזוכה בארוחה זוגית היא 20 מתנת טרומפלדור סיגל גולדמברג, להבות הבשן. בין הפותרים נכונה את התשחץ, תוגרל פיצה פיצה משפחתית מתנת בשדה נחמיה. נחמיה 04- טל' להזמנות: .6945113 את הפתרונות יש לשלוח בצילום לוואטסאפ ,052-3244274 בטלפון: בצירוף שמכם. על פתרון ,249 התשחץ בגיליון הזוכה בפיצה משפחתית מתנת 'פיצה נחמיה' היא אביה רוזנברג, מלכיה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5