al hazafon 250

'א תותיכלו םינגל םושיר הורים יקרים, הרישום לגני הילדים/ות ולכיתות א' לשנה"ל תשפ"ג 23.1.2022 ויסתיים ביום ראשון, 3.1.2022 יחל ביום שני, אתם ההורים, רושמים את ילדכם, באופן מקוון, באתר המועצה יש לרשום ילדים מגיל שלוש ואילך, שנולדו בתאריכים: 31.12.2016 - 1.1.2016 כיתה א': 31.12.2017 - 1.1.2017 בני חמש: 31.12.2018 - 1.1.2018 בני ארבע: 31.12.2019 - 1.1.2019 בני שלוש: שימו לב הרישום מתבצע לפי אזור הרישום של הישוב שבו אתם מתגוררים ורשומים במשרד הפנים. הרישום המקוון מיועד לתושבי המועצה בלבד (הרשומים במשרד הפנים ככאלה). ילדים שאינם רשומים כתושבי מועצה (ילדי נקלטים עתידיים, ילדי אזור אחר) מחויבים להירשם ברשות שלהם ואח"כ יפנו למנהלות החינוך בקיבוצים (גן) או ישירות לבתי הספר. הגשת בקשה להעברה (לגן/בית ספר אחר) תתאפשר רק לאחר הרישום עפ"י אזור הרישום. הגשת בקשה להישארות בגן או הדלגה לכיתה א', תתאפשר רק לאחר הרישום לפי תאריכי הלידה. רישום תקין יעזור לנו להתארגן ולכם להבטיח את מקומכם בגן ובבית ספר. לפרטים נוספים: * מנהלות חינוך בקיבוצים מזכירויות בתי הספר 8669 מוקד המועצה: 04-6816351 אגף חינוך, רויטל רז בהצלחה רישום תקין ובמועד מבטיח את מקומכם בגן ובבית ספר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5