al hazafon 250

סטודנטים לחקלאות, תושבי מועצה אזורית הגליל העליון ומישובי הבעלות של "פיתוח הגליל" מוזמנים להגיש בקשה לקבלת כל המידע והגשת הבקשה באתר המועצה www.galil-elion.org.il בברכת הצלחה בלימודים tzeirim@galil-elion.org.il >> מרכז צעירים גליל עליון לברורים נוספים: ועדת המלגות עידית חמל מנכ"לית ויו"ר ועדת מלגות שגב ירבעם מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל מלגת חקלאות לשנת הלימודים תשפ״ב מועדים להגשת בקשה 15.2-15.1.2022 בקטן? רקלמה למחזר המשרד להגנת הסביבה מרחיב את חוק הפיקדון גם לבקבוקי משקה גדולים. המהלך יתרום לניקיון המרחב הציבורי ולהפחתת הפסולת המוטמנת. תוכלו לפנות למוקד הפיקדון בשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות באתר האינטרנט או בטלפון 03-5100190 הגעתם לבית העסק ולא הסכימו לקבל מכם מכלי משקה ריקים מסומנים בפיקדון? לא החזירו לכם את דמי הפיקדון או לא כיבדו את הזיכוי שקיבלתם? אין להשליך מכלי משקה ריקים לפחים הירוקים אריזות פלסטיק ריקות ומכלי יש להשליך שאינם מסומניםמשקה למחזוריות ולפח הכתום. חשוב! מהיום ממחזרים בגדול! , כ"ז בכסלו תשפ"ב, 2021 בדצמבר 1 מיום על מכלי משקה גם יחול מנגנון חוק הפיקדון ליטרים. 5 ועד 1.5- בנפח מ מומלץ להחזיר לבתי העסק מכלי משקה בכל פעם). 50 (עד מסומנים בלבדריקים על בית העסק לקבל את המכלים הריקים גם אם לא נרכשו בו. בית העסק חייב להחזיר את דמי הפיקדון במזומן או בשובר זיכוי לקנייה או לקבלת מזומן. מכלי משקה יוחזרו לבתי עסק הגדולים מ"ר שמוכרים בהם מכלי משקה כגון 28- מ חנויות הנוחות, רשתות השיווק ומַכולות. לא תוכלו לקבל דמי פיקדון בעבור שימו לב! שאינם מסומנים.מכלי משקה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5