al hazafon 244

12.5.2021 / על הצפון / על הצפון 12.5.2021 9 חדשות המועצה אושר מיזם תחנת כוח לאגירה שאובה בצוק במנרה מגה־ואט 156 : הספקו של הפרויקט ,2027 - ההקמה צפויה להסתיים ב ‰ מיליון דולר 470 - בהשקעה של כ כ � בחברה הכל 2004 יוזמה שהחלה בשנת לי של מועצה אזורי הגליל העליון והחברה לפי וח הגליל, מגיעה כע ליישומה. בפב כ רואר החולף ח ם היזם 'אלומיי אגירה שאובה' עם חבר 'אלקטרה בע"מ' על הסכם להקמ 156 פרויקט אגירה שאובה. הספקו של הפרויקט מיליון 470 מגה־ואט ועלו הקמ ו גיע ל- ד � חו 62.5 דולר. קופ ההקמה תתפרש על פני , כאשר ההסכם 2027 שים, והצפי לסיומה בשנ שנה במכיר חשמל לחבר החשמל, 20 הינו ל- לפיו יקבל הפרויקט שלום מחבר החשמל עבור עלו החשמל ש ייצר חנ הכוח ומחיר קבוע עבור העמ כושר הייצור שלה לרשו מנהל מער תכ ייצור החשמל. הפרויקט, שהוכרז על ידי ממשל ישראל כפרויקט לאומי, יביא ל רומה עסקי משמעו י לאזור. "אנחנו מקדמים בברכה א חבר 'אלומיי', שמקימים באצבע הגליל פרויקט אנרגיה שאובה, י � מ 2 שנים, בהשקעה של כ- 5 פרויקט שיימשך ליארד שקלים", אמר ראש המועצה, גיורא זלץ; "הפרויקט יהווה מוקד עסוקה, יצרו שירו ים בסדר גודל משמעו י, י מו ויחזק א הכלכלה האזורי . יחד עם החברה לפי וח הגליל נעשה א כל מה שנדרש ל מו בפרויקט.” 2004 היוזמה להקמ הפרויקט החלה בשנ בחברה הכלכלי במועצה אזורי הגליל העליון על ידי אביהו ביאלי וגרשון שרון, ועברה לניהול והובלה של אחיק בר לוי ז"ל, אז מנכ"ל החברה עבר הפרויקט לידי 2014 לפי וח הגליל. בשנ ) וחבר אמפא 83.4%( ' חבר 'אלומיי קפיטל ח � ), ובשנים האחרונו פעלו הנהלו ה 16.6% ) ברה לפי וח הגליל והנהל מועצה אזורי הגליל העליון לקידום הפרויקט והסר חסמים רגולטוריים. כמו כן, נח מו הסכמים לאספק מים עם אגודו המים בגליל. כחלק מהפרויקט י � מ 1.2 יוקמו ש י בריכו אגירה בנפח של ק"מ דרומי לקריי 4 ליון מ"ק בצוק מנרה ו- שמונה, צומ הגומא. טכניק האגירה השאובה מבוסס על ייצור חשמל באמצעו כוח הידרו אלקטרי, על ידי שני מאגרי מים, עליון ו ח כ ון, המחוברים בצינור לחץ מאסיבי. פקידה העיקרי היום הינו ייצוב רש החשמל והור תד עלו החשמל. בשעו השפל בצרי תכ החשמל, ובה אם ל ךכ גם ב עריפו, מעלה המשאבה א המים מהמאגר ה ח ון למאגר העליון, ובשעו שיא בצרי תכ החשמל ו עריפים גבוהים, מוז כ רמים המים מהמאגר העליון ל ח ון. האנרגיה הנוצר מפעילה טורבינה שמייצר חשמל שמ כ 700 סופק לרש החשמל. הטורבינה מוקם כ- מטר מ ח לצוק מנרה, כאשר פ ח מנהר הגישה, באור של כשלושה קילומטרים, ימוקם סמו לצומ הגומא, שם יבנה מאגר המים ה כ ח ון של הפרויקט. המאגר העליון ימוקם בראש הצוק, בסמו לקיבוץ מנרה. הפרויקט מנצל א פער הגבהים בין ברי תכ האגירה העליונה ל כ מטר, עובדה גיאוגרפי 680 ח ונה ומגיע ל- ש הפו א פרויקט האגירה השאובה במנרה ליעיל בישראל. הפרויקט ייצר חשמל בהספק מגה־ואט באמצעו בריכו אגירה של 156 של מיליון מ"ק. 1.2 חום האגירה השאובה בישראל נפ ח לפ כ , עם פרסום 2004 עילו גורמים פרטיים בשנ ר � פרסמה ה 2009 קנו משק חשמל. בנובמבר שו לשירו ים ציבוריים א ההסדרה ה ערי כ פי ליצרן חשמל פרטי הפועל בטכנולוגיי אגירה שאובה, המוכח ומשמש כלי חשוב לניהול ושליטה על מער תכ החשמל הארצי ופועל בעולם מעל מאה שנה, במ קני אגירה .MW100,000 - שאובה בהספק כולל של יו ר מ הי רונו באגירה שאובה הן מ ן ע ודה זמי כ נה למער תכ לשימוש בה ראה קצרה, ה אמ עקומ הייצור לעקומ הביקוש, וניצול עודפי ייצור החשמל לשאיב מים בזמן שפל ובזמן שיא בביקוש. בנוסף, ניצול הפער בין עלויו הייצור וכן יכול לייצב א המ ח וה דר ברש . , AFRY א ה כנון והקמ הפרויקט מלווה חבר ייעוץ והנדסה אוסטרי מהמובילו ק � שנה בה 50 בעולם, בעל ניסיון של מעל מ פרויקטים הנדסיים, ביניהם ב חום האגירה השאובה. 'אלומיי קפיטל בע"מ' היא חברה ציבו כ . פועל ב ת TASE וב- NYSE רי הנסחר ב - חום האנרגיה וה ש יו , לרבו אנרגיה מ חד כ ש וירוקה. החברה בשליטה משו פ של שלמה נחמה וקבוצ קניר (בשליט יורשי חמי רפאל ורן פרידרי ). יעל אהרון הדמיה: פיתוח הגליל קוראים יקרים, תוהים היכן נקודת ההפצה של 'על הצפון' הקרובה לביתכם? היכנסו לאתר מועצה אזורית הגליל , / http://www.galil-elion.org.il , העליון 'מפות ומידע ← לשונית 'שירותים לתושב' מפת מידע, ותוכלו לראות ← גאוגרפי' את פריסת נקודות החלוקה המלאה. אזלו העיתונים בנקודת החלוקה? מעוניינים לקבל משלוח של העיתון אל תיבת הדואר? שלחו לנו הודעת וואטסאפ לטלפון 052-3244274 ויישלח אליכם עותק. קריאה נעימה!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5