al hazafon 244

18 12.5.2021 / על הצפון / על הצפון 12.5.2021 בת ארז יוגב "זה דבר גדול מאד" מדגישה נעמי גונן (ברעם) את הערכתה כלפי 'אוויר ואווירה', פרויקט שמובילה מירי סיני (מעין ברוך) בבית ותיקי הגליל. "כך אנו, שורדי השואה, יכולים להיפגש באופן קבוע ולפתוח את ליבנו. המכ ־ נה המשותף בינינו יצר קרבה מיידית ומשמעותית. מירי עורכת אתנו פעולה תהליכית שנמשכת כבר שנים, ומאפ ־ שרת לנו פתיחות וכנות שמתאימה רק למפגשים אלו". מפגשי "אוויר ואווירה" מתקיימים בנאמנות מדי חודש וב ־ מהותם הינם אתנחתא תרבותית ומפגש חברתי לו מחכים המשתתפים בכיליון נפש. הם נמשכו בהתאם להנחיות גם בתקופת הקורונה ועוסקים בכל תחום תרבותי שמעורר עניין והנאה, ולאו- דווקא בענייני השואה. בתחילה עסקה מירי בהנחיית קבוצות בנושאים הרלוונטיים לכל ותיקי הגליל: הקיבוץ המשתנה, סבאות, אובדן ועוד, אלא שבכל קבוצה כזו נכחו תמיד מספר שורדי שואה. "בהזדמנויות רבות הם רצו לספר את סיפור ההישרדות שלהם, ובדרך כלל נאלצתי לעצור אותם בדב ־ ריהם, מפאת קוצר הזמן", נזכרת מירי; "הבנתי שצריך למצוא עבורם מסג ־ רת רחבה יותר ומענה אמיתי לצרכים המיוחדים להם". מירי שיתפה במחש ־ בותיה את עידית חמל, אז מנהלת בית אם בתחילת פעילותה כללה קבוצת שורדי השואה בבית ותיקי הגליל כשמונים משתתפים, הרי שכיום נותרו בה רק מירי סיני, בת לשורדי שואה שמובילה ● כמחצית מהחברים את פעילות הקבוצה, מפיקה את המיטב מהזמן שנותר עמם כדי להעביר את מורשתם לדורות הבאים להעביר את לפיד הזיכרון מתוך ההצגה 'פסיעות בזיכרון', שהועלתה ב'הר וגיא'

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5