al hazafon 244

לפרטים נוספים: zoharad@galil-elion.org.il | 050-7296554 זהרה דגן : לומדים מהקורונה מיישמים יחד את לקחי הקורונה במערכות החינוך השנה האחרונה השאירה את הילדים שלנו בבית, אבל שיעורי הבית האמיתיים הם בשבילנו – אנשי החינוך במערכות הפורמליות / בלתי פורמליות, וכמובן – ההורים. יחד עם הורים ובעלי תפקידים קיימנו תהליך מעמיק, והעלינו רעיונות חדשים בהם אנו רוצים לשתף אתכם. מוזמנים לעצב יחד אתנו את החינוך שאחרי הקורונה, לעשות את ההתאמות והשינויים הנדרשים לקיום רצף חינוכי שידע לשלב בין פורמלי לבלתי פורמלי, חינוך ופנאי, קהילה ובי"ס ולצאת לדרך חדשה... להצטרפות למפגשי זום מיוחדים בנושא לחץ/י כאן: להורים לילדי בי"ס תיכוניים 10.5.21 יום שני, 20:30 להורים לילדי בי"ס יסודיים 24.5.21 יום שני, 20:30 צילום: רם שדמון משקי הגליל העליון ופיתוח הגליל תורמות כל שנה סכומי כסף לעמותות ותאגידים הפועלים לרווחת האוכלוסיה באזור. 2021 להלן הקריטריונים לתרומות לשנת יעדי התרומה עמותות הפועלות לרווחת אוכלוסיות חלשות ו/ או נזקקות בגליל . סיוע לפעולות ואירועי תרבות, ספורט וחינוך לאוכלוסיה רחבה בגליל. תמיכה בפעולות של יחידים/ קבוצות מצטיינים תושבי הקיבוצים החברים במג"ע/ פ"ה, ובלבד שהתמיכה מתבצעת באמצעות מוסד מבוקר. ככלל, תרומות יינתנו רק לעמותות/ תאגידים שיש להם דוחות מבוקרים, ואישור ניהול תקין, ובכפוף להגשת בקשה בכתב, הכוללת תיאור הפעילות, וכן פירוט תקציב הפעילות, ודוח מקורות ושימושים של הגוף המבקש. עמותות שכבר קיבלו בעבר תרומה, ידרשו להציג דוחות כספיים. בקשות לתרומה יש להפנות למשרדינו 20.6.2021 עד ליום ReutZ@galildevelop.co.il לדוא"ל בצירוף: .1 מכתב בקשה הכולל את תיאור הפעילות, ותקציבה .2 דוח מקורות ושימושים . דוחות כספיים . מסמכי עמותה, לרבות אישור ניהול 6 תקין וסעיף רק בקשות שעונות לקריטריונים תיעננה. להבהרה אנו לא מתחייבים להיענות לבקשה כלשהי. קול קורא לבקשת תרומות

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5