al hazafon 244

2021 במאי 12 ■ א' בס י ו ן תשפ"א ■ 244 ' ג י לי ו ן מס ■ עיתו ן מו עצה אז ו ר ית הגלי ל העלי ו ן והיום, האם הייתה רות מתגיירת? תלוי את מי שואלים )14 ' (עמ "עַמֵּךְ עַמִּי, וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי" ְְֱִִֵֵַַַָֹֹּּ(מגילת רות, א', ט"ז) נכנס ללוּפּר המוזיקאי רון סטיבנסון עלה על זה עוד לפני שידענו מי זאת נטע ברזילי )22 ' (עמ דרושה: משפחה קיבוצניקית שמאלנית מהצפון משפחת אתר-פלד לוקחת בקלילות את הדוקו שיתעד אותם בעשור הקרוב ﭏ "גם ככה הייתה קורונה, לא היה כלום מעניין לעשות" )28 ' (עמ שַׁיִט בבית זוכרים את החורף שאחרי סדאם חוסיין? זוכרים כמה היה פה רטוב? ﭏ אם לא, תשאלו את החבר'ה של גדות )38 ' (עמ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5