al hazafon 238

26 29.7.2020 / על הצפון / על הצפון 29.7.2020 אלי ס"ט, גדות גשר בנות יעקב מוכר בעולם כולו; זהו מעבר אסטרטגי שראה מלחמות רבות ושימש אינספור נוסעים ועו ש לי רגל לחציית הירדן בדרכם לארץ הקודש וממנה. ליד הגשר, בגדה המ ש זרחית של הירדן, חאן עתיק ולרגליו קטע של קשת, שריד מגשר קשתות האבן העתיק, הראשון שנבנה במקום, . 13 במאה ה- פרופ' אנדרו פיטרסן, מומחה רב ידע על מבנים מוסלמים בארץ יש ש ראל, מטיל בשני מאמרים שלו את האשמה על הריסת גשר האבן העתיק על מתיישבים יהודיים. במאמר 'אוסף מבנים בארץ ישראל המוסלמית' , 'גשרי 2010 ובמאמרו מ- 2001 משנת ימי הביניים בארץ ישראל', בו הוא עוסק במבנה גשרים ובהשפעת מבנה הגשר על כמות המים שיכולה לע ש בור תחתיו. בשניהם מציין פיטרסן כי "הגשר נהרס ע"י מתיישבים יהודיים ), שייבשו את Jewish Colonists( ש � ". אלא שב 1934 ביצות החולה ב - ני המאמרים אין פיטרסן מציין מה היו מקורותיו, אם היו, ולא מה הביא אותו למסקנה כי מתיישבים יהודיים הם שהרסו אותו. חמור מכך, בעקבות פיטרסן פרסמו את המידע הכוזב הזה אתרי אינטרנט שהסתמכו עליו, ויקי ש פדיה (באנגלית), למשל. הגשר העתיק 'גשר יעקב' (שמו המקורי של הגשר) הוא גשר ממלוכי שנבנה בת ש קופת הסולטן בייבארס בין השנים . הוא כנראה הראשון 1266-1260 מסדרת גשרים שסגנון בנייתם אחיד ושנבנו בא"י בתקופתו של בייבארס, כחלק מ'דרך הדואר' (דארב אל באריד) שהיתה קטע מדרך השיירות הקדומה הידועה בשם 'דרך הים', אשר חיברה בין קהיר בירת הממלכה הממלוכית לבין דמשק בירת האמירות הצפונית. מגשרי 'דרך הדואר': גשר לוד, הידוע 1273 גם בשם גשר ג'ינדאס, שנבנה ב- וגשר יבנה, השמישים עד היום; גשר בנות יעקב תיפקד עד שנהרס בפב ש קשתות האבן של גשר בנות יעקב העתיק נחשבו 'מונומנט מומחה ● ארכיאולוגי', ולפיכך לא היתה הריסתן עניין של מה בכך למבנים מוסלמים בישראל טען כי את הגשר העתיק הרסו אלי ס"ט מסביר מדוע לא תיתכן אמת בטענה זו ● מתיישבים יהודים מי הרס את גשר בנות יעקב העתיק? שריד הגשר העתיק צילום: מ.א. הגליל העליון 1912 צילום: ליאו קאהן, גשר בנות יעקב העתיק

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5