al hazafon 237

40 24.6.2020 / על הצפון / על הצפון 24.6.2020 מאוזן: . וליום 9 . גררו 8 . פלוס 4 . אזמרגד 1 . 15 . בלה 13 . מתן 12 . שומרי סף 11 . נמהל 21 . חלפי 19 . גלגול 18 גונדולה . שברולט 22 מאונך: . גבוב 3+20 . מסרים 2 . אפגוש 1 . סוס פוני 7 . סלמון 6 . לחיים 5 . הרגשה 14 . בר גפן 13 . קינגסלי 10 . הדיוט 17 . וולוו 16 מאוזן )3,3 . רודמן הוא בן תמותה ( 1 )4 . מחזירים את נחמן ואת גרגורי, ברור? ( 4 )4 . שתק לפני האחרונה וקיבל מחלה ( 8 )5 . עדרי מתנשא ( 9 )4,3 . קצין מחזיר שחקנית קולנוע אמריקאית בסיום ( 11 )3 . מתעסקים בתרומות איברים מרפי ( 12 )3 . זה היה לפני כלי הקיבול שלהם, כך שמענו ( 13 )7 . הם מעידים על קבלת תשלום ונמצאים במוזיאון ( 15 )5 . יש לו צורה מסוימת מסביב לבית של תושב אמריקה ( 18 )4 . שוב לא גובה תבלין ( 19 )4 . מאמן בשקט ( 21 )6 . קרן חוזרת בבית ומקבלת צמח ( 22 מאונך )5 . בעל חיים מכה את יורם ( 1 )5 . קשרתן שר מחוץ למשרד ( 2 מאונך" 20 . ראו " 3 )5 . קצת מזל ליד העיר (מ) ( 5 )5 . טרנספורמטור שבתוכו קוף ועוף ( 6 )7 . קרעו וקלקלו מרוב שימוש בבית וקיבלו גז ( 7 )7 . שבט טורקי עם טנא לחרקים ( 10 )5 . נמצאת בפולין רק במידה מסוימת ( 13 )5 . ימצא מפקד ( 14 )5 . כתבים מקבלים ביולי רביולי, איך בדיוק? ( 16 )5 . קוראות בשם מהצומת ( 17 )4 מאונך" בלאגן בבית מיכאל ( 3 . עם " 20 תשבץ היגיון 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 , מתחם גן הצפון. קלומפוס בין הפותרים נכונה את תשבץ ההיגיון, תוגרל ארוחה זוגית במסעדת . 12100 'על הצפון', מועצה אזורית הגליל העליון, מיקוד את הפתרונות יש לשלוח לכתובתנו: , הזוכה בארוחה זוגית יהלי מארי קצבמן, מטולה. 236 על פתרון תשבץ היגיון עלהצפון פתרון תשבץ היגיון 236 גליון תפזורת מושגים הקשורים לקיץ המוצגים בצד התפזורת הקיפו 20 בתפזורת שלפניכם מסתתרים אותם במאוזן, במאונך, ישר, הפוך ובאלכסון roimizrahik@gmail.com  רועי מזרחי שמות פינות החמד: החופש הגדול, בריכת שחייה, חוף ים, גלידה, גלשן , כובע , גופייה, ארטיק, סירת מפרש, מציל, קרם שיזוף, אבטיח, עונת הרחצה, קייטנה, מצופים, אופנוע ים, גלים, חמסין, משקפי שמש, מזגן. תפזורת 4 בתפזורת שלפניכם מסתתרים 20 מושגים הקשורים לקיץ מוצגים ה בצד התפזורת הקיפו אותם מאוזן, במאונך, ישר, הפוך ובאלכסון ר ש ס כ ה א ר ק ר מ ד מ ה נ מ ז ס ה ו נ ת ב א ז ה ה ל ג מ ג ה י ל ק ע ב מ ו ו מ ע כ כ כ ג ה ש נ י ל י ז ע ק נ י י א ח מ ס ס נ ל ו ד ג ה ש פ ו ח ה ז פ י ר מ ע פ א ה ש ז נ י ר ת ו ד ק ס מ ו ח כ ס צ ח מ כ נ נ פ ל ל ג ג צ ת ל צ צ ז ס ע מ מ כ ע כ ט ב ז צ ג ס ה ח ר ת מ כ מ פ צ ט פ ח ק ל י ח ל ש מ ש י פ ק ש מ צ צ ו ה א ו ק ח ק י ג ט צ ק ז ח ר א צ ע ס נ צ מ ה ה ר א פ ק י ע ח מ כ ס ע ל ס י י ח י ת מ ג מ ו ש י ז ו ז ד ל ו ו ד ס ת ר ע צ ד ב א ש ג ד נ ט ג ו ר צ צ ב ב נ ה ת ג ב א ר ט י ק ע ת נ כ ה ח ל ב מ ק ת ת מ ט ת ו י א ז ו ל ח ל א ב ט י ח ת נ ל ש פ ס ז ג כ י ו ח צ כ ו ב ע ע צ כ ו ט ז א ר ג ל ל ת ס פ ל צ מ ת פ ע ב מ ע ז ז ז א ש י ע ש ש פ פ ה נ ה י נ י א ו פ נ ו ע י מ ב ב ש ח צ ד ח ב ב כ ז ב מ ש נ ת ח ג ד א ת כ ז י ט נ י ו י ק מ ד ז פ ג ה ג ק ש ה ע ת ח י ע ת כ ל ל ו ר ט ק ה א נ ק ק א ז ה ל ר ה כ ד ח שמות המושגים : החופש הגדול, בריכת שחייה, ,םיף חו גלידה, ,ן לשג כובע , גופייה, ארטיק, סירת מפרש, מציל, ,ףשיזו ם קר אבטיח, עונת הרחצה, קייטנה, ,ם מצופי אופנוע ,םי ,םגלי ,ן חמסי משקפי שמש, ןמזג .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5