al hazafon214

מדובר בכלי שמאפשר לאנשים לתכנן את חייהם בתכנון מוקדם, ליום שבו שבו יאבדו, חס ושלום, את הכשירות לקבל החלטות בעניינים מסוימים ועוד טרם לאובדן מלא של הכשירות הרפואית. ולאפשר לכל אדם לשמור לעצמו את חירותו המשפטית תוך שמירה על כבוד האדם, ולקבל החלטות בנוגע לעתיד מבעוד מועד בהיותו צלול וכשיר לכך. פה המקום לציין שאם לא פעלת ולא מינית אפוטרופוס בזמן שאתה עדיין צלול אתה כפוף למינוי אפוטרופוס רק דרך בית המשפט כפי שהיה לפני תיקון החוק, ולכן קיים הצורך לפעול בזמן שאדם עודנו צלול. ייפוי הכח המתמשך המאפשר לקבוע מבעוד מועד מי יהיו האנשים אשר רשאים בנו כשיקום הצורך, ובאיזה עניינים הם רשאים לטפל. הוא החלופה הטובה ביותר כיום, ובוודאי עדיפה על ההליך הישן של מינוי אפוטרופוס והוא יכול להיעשות בעודו של האדם צלול בדעתו, וכאשר הוא יודע מי מקרוביו ירצה שיקבל החלטות עבורו כאשר יחדל להיות בעל כשירות משפטית. וכל זאת בהתאם לרצונו והחלטתו של הממנה. חתימה על יפויי כח מתמשך הינה פתרון אידאלי עבור הורים רבים אשר מעוניינים בעודם כשירים וצלולים, להחליט ולקבוע מי מבין קרוביהם יוכל לקבל החלטות על גופם ורכושם כאשר הם יגיעו למצב בו לא יוכלו להבין מה נעשה עימם בעקבות ליקוי נפשי או שיכלי, וכל זמן שהאדם כשיר ומסוגל לדאוג לצרכיו, כאשר השימוש בייפוי הכח יעשה רק לאחר שהוא ימצא במצב של חוסר כשירות משפטית. הבהרה אשר לא ניתן להימנע ממנה. האמור מעלה אינו ממצה את מכלול השינויים שנקבעו בחוק בעקבות התיקון, לכל שאלה או הסבר מקיף יש כמובן לפנות לבעל מקצוע מתאים שהינו מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך. כותב מאמר זה בעל ניסיון ומוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. בנוסף, גם ניסיון של הרצאה בפני קבוצות אשר מעוניינות להרחיב ידע בנושא. כגון: קיבוצים, מושבים, וקבוצות קהילתיות. מהפך בענייני אפוטרופסות מידי פעם במסגרת שיחות המדרכה, אני נשאל שאלות בתחום המקצועי שלי, אשר התשובה להן יכולה לסייע מן הסתם לחברים אחרים, והחלטתי בעזרת מערכת "על הצפון" לעלות אותן על הכתב. ב ישראל ישנם כיום עשרות אלפי חסויים אשר מונה להם אפוטרופוס, רובם ככולם מונו ללא הסכמתם וללא ידיעתם של החסויים, אשר בעת המינוי היו במצב של חוסר כשירות לקבלת החלטות, בין אם פיזית, נפשית או שכלית, במועד בו מונה להם אפוטרופוס. מה אומר החוק? כל עוד לא נסתרה כשירותו של אדם, עומדת לו חזקת הכשרות המשפטית להחליט על רכושו ועל גופו. רק כאשר נקבע אדם אינו יכול עוד לדאוג לענייניו מאפשר החוק להגיש בקשה לבית משפט להתמנות כאפוטרופוס על אותו אדם אשר יקבל את ההחלטות במקומו של אותו אדם אשר אינו כשיר משפטית. מציאות זו יצרה מצב בו רק כאשר בית משפט משתכנע שהאדם נטול כשרות משפטית, ניתן יהיה למנות עבורו אפוטרופוס וגם אז כמובן שההחלטה אך ורק בידי קרוביו של אותו אדם ולא בידי החסוי עצמו שבדרך כלל לא נדרש ולא נשאל על כך. , מציע שתי אפשרויות חדשות שמטרתן 2017 תיקון לחוק אשר נכנס לתוקפו במהלך לסייע לאדם המתקשה לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, לבחור על פי רצונו בדרך המתאימה ביותר לרצונו, לצרכיו וליכולותיו: חתימה על ייפוי כוח מתמשך - מאפשר לאדם לתכנן את עתידו )רכושי, רפואי או אישי( ולמנות מיופה כוח מטעמו שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעתיד, כשלא יוכל עוד לקבל החלטות בעצמו. מינוי תומך בקבלת החלטות - יאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו תוך קבלת סיוע וליווי של אדם אחר בתהליך קבלתן, בכל תחום שיבחר )הסדר זה צפוי להיכנס לתוקף .( 2018 במהלך שנת משמעות התיקון לחוק הינה שנכון להיום, אין צורך שמינוי אפוטרופוס לאדם הזקוק לכך יעשה רק כאשר מצבו הידרדר )והוא עצמו לא יכול להביע את דעתו מי ישמש כאפוטרופוס עבורו ומי יקבל החלטות במקומו(, אלא אדם יוכל לקבוע ולהחליט בעודו כשיר לכך, מי מבין קרוביו יקבל ממנו ייפוי כח מתמשך. , משרד עורכי דין ונוטריון קופרשמיט את גולדשטיין משרדים: סניף ראשי - חצור הגלילית/ סניף נוסף - מ.א. הגליל העליון larry@k adv.co.il דוא"ל: | 04-6487000 : טלפון קופרשמיט את גולדשטיין

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5