al hazafon 230

אם יש גן עדן אז הוא מן הסתם נחבא כאן, אצלנו, בגליל עם כל הווייז והמטיילים שיש • העליון שם היום, זה כבר ממש לא פשוט לשמור עליו, אבל אייל ארצי ושאר חברי הצוות שלו יודעים את העבודה )28 ' (עמ תל עם עבר מפואר מבחינת אבותינו הקדומים, הוא היה הוואו! של ארץ כנען; בשנה שעברה נמצאה בו אחת התגליות הגדולות מתקופת המקרא; הוא גם אחד מאתרי מורשת עולם של אונסק"ו, והוא נמצא ממש פה, רגע מאיילת תל חצור - לא תקפצו לבקר? • השחר )30 ' (עמ מלאו לנער 70 שנים לייסודו של 70 ביראון ציינו החודש הקיבוץ; הם עוד זוכרים את ימי המחסור והעוני, מתרפקים על זיכרונות הלינה המשותפת, ולא זונחים את רעיון הערבות ההדדית, אך כדי להשאיר את הבנים בבית, כבר בשלים היום לחשוב על הפרטה )40 ' (עמ כל ההתחלות והסופים האם הצליחה איילה רות לקרוא את הכתבה הזו? האם למדה לעשות שפגט? האם הגשים תלם חורין את תכניתו ופתח בית ספר מנגן בטובא זנגריה? האם מצאה ניבה חיים סוף סוף בית לריקוד? והאם אדם זיו עובד כבר אשתקד הם שיתפו אותנו • על אלבום חדש? בתכניותיהם ותקוותיהם, ועם בוא ראש השנה חזרנו אליהם כדי לשמוע מה קרה מאז )34 ' (עמ 2019 בספטמבר 25 ■ כ"ה באלול תשע"ט ■ 230 ' גיליון מס ■ עיתון מועצה אזורית הגליל העליון

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5