al hazafon 216

אנחנו כא בשביל - מעברי אצבע הגליל לפרטי נו פי , קישור לטפ י הרשמה ועוד מידע, מוזמני לד הפיי בוק שלנו: 04-6816350 : או בטלפו | - "מעברי אצבע הגליל" יריד תע וקה והתיישבות ל טודנטי ואקדמאי 2 בניי | קמפו מזרח | מכללת תל חי | 12:00-17:00 04-8181548 : לפרטי נו פי 18.6.18 קוני איכות בבית ע ק גלילי המרכז ללימודי נומרולוגיה זינה ליבשי • ייעו נומרולוגי • מ לולי לימודי נומרולוגיה - לימודי נומרולוגיה מ"א' עד ת'" - קור י פרונטלי - קור י בשיעורי פרטיי - קור י אינטרנטיי - קור י ברו ית איזו ש • 052-8201420 zina.numerology@gmail.com www.numerology-zina.co.il 052-2788311 788311@gmail.com www.moshe-kaminim.co.il החלה ההרשמה ללימודי נומרולוגיה .2018 מחזור קי קבוצות לימוד בוקר וערב בראש פינה. 052-8201420 נומרולוגית 052-8201420 zina.numerology@gmail.com www.numerology-zina.co.il א תי דרור אומנות פ יפ זכוכית 052-4555152 estydror@gmail.com כפר סאלד פסיפס זכוכית 050-5935931 : מור | 050-7681044 : צור השוק הגלילי תוצרת מקומית מובחרת נומרולוגית € זינה ליבשי המרכז ללימודי נומרולוגיה מוזמני ל יור מודר… צבעוני ושמח בי עבודות הפ יפ המגוונות המקשטות את חצר קיבו כפר אלד ולשמוע את ה יפורי מאחורי הפ לי והעבודות. מש… ה יור כשעה. מתקרר!!  – מחיר הקמי € כשח בחו יבוא קמיני התקנה תיקוני ארובות וחלפי זכוכיות אביזרי קמיניםמשהברחולתה 052-7860607 : ג'ני | 050-2135572 : תאיר טיילת גן הצפון צומת י וד המעלה 9:00-14:00 | כל יו שישי שמ זית | דבש | פירות וירקות טריי מהחקלאי לחמי | גלידות טבעיות | תבליני | גבינות עיזי ועוד | מלבי | בוני טבעיי | ומאפי הנחות גדולות ותשלומי ללא ריבית!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5