al hazafon 212

2 017 בדצמב ר 27 ■ ט ' בטבת תשע" ח ■ 212 ' גי ל י ו ן מס ■ ע י ת ו ן מ ו עצה א ז ו ר י ת ה גל י ל העל י ו ן – כחדשה 530 בת שנה פעלו בקצה 530 המערבי של קיבוץ הגושרים טחנת מים ואמת מים המובילה אליה; ואז קמה )14 ' (עמ מדינת ישראל שחקן, נשמה "בהתחלה חשבתי – אוי, אראה את אותם אנשים כל יום!"; אבל היום בשביל מארק בריסקר הבילוי האולטימטיבי הוא על האש עם החבר'ה בנאות )26 ' (עמ מרדכי ג'אנקי אריאל קרס יודע מה עשיתם בקיץ האחרון (עם הזבל שלכם, לפחות) )28 ' (עמ כעוף בנדודיו כעשירית מאוכלוסיית העגורים העולמית נהנית פה כל חורף מהכנסת יופי של דבר לתיירות המקומית, לחקלאות המקומית –  אורחים חמה )18 ' (עמ הרבה פחות

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5