MayBridge 2018 D

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 2018 מאי > 177 ' גיליון מס שמח 70 חג עצמאות ) המשיב הבינוני 5( הכרזות צעד אחר צעד 4 ' עמ טכניקה בסיסית במשחק היד – השלכת מפסידים 20 ' עמ אליפות ישראל לזוגות מעורבים 31 ' עמ תשברידג' חודש מאי 35 ' עמ פסטיבל הברידג' הבינלאומי 2018 ביוני 22-28 | " ייערך השנה ב"היכל שלמה חוברת פעילות הפסטיבל מצורפת לחוברת זו

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5