Al hazafon221

אחד לעליון בבוקר המחרת, כשפעילי המטה עוד חוגגים את ניצחונו המוחץ בקרב על קולות הבוחרים, כבר השכים גיורא זלץ קום אל אינספור המשימות )12 ' (עמ המצפות לו בחמש השנים הקרובות 2 018 ב נ ו במב ר 21 ■ י "ג בכסלו תשע" ט ■ 221 ' גי ל י ו ן מס ■ ע י ת ו ן מ ו עצה א ז ו ר י ת ה גל י ל העל י ו ן מתפיסת גנבי אבוקדו מזדמנים ועד לכידת עברייני סמים – בא לכם על קצת אקשן? )14 ' (עמ מורן ארונובסקי עזב את תל אביב ואת מסעדת ה'דיקסי' של חיים כהן כדי להגיע לגליל להכין לכם יצא לו יאמי • שקשוקה )22 ' (עמ אדם זיו מקפיד שלא לשים את כל כדורי הגלידה בגביע אחד, ומטפח במקביל עוד קריירה )24 ' (עמ תיכף יבוא מג"בניק יש לו ביצים אדם בתוך עצמו

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5